Основен / Китка

Обяснение.

Колянната става е подвижна става на бедрената кост с пищяла на тибията и патела или патела.

Задача 10 № 747. Каква става е изобразена на рентгенова снимка?

Обяснение.

Лакътната става е сложна, подвижна връзка на костите на човешкото рамо и предмишница. Създаден от артикулацията на раменната кост, лакътя и радиуса.

Задача 10 № 779. Каква връзка е изобразена на рентгенови лъчи?

Обяснение.

Глезенната става - става на костите на крака и стъпалото - подвижна става на тибиалната, перонеалната и талус костите на човек.

Задача 10 № 811. Какво прави костите устойчиви?

4. фосфорни съединения

Обяснение.

Костният протеин е осеин. Осеинът и неорганичната костна материя са свързани помежду си, което дава еластичност на костите (протеин) и сила (неорганични вещества).

Каква връзка на човек се показва на рентгенова снимка?

От всички горепосочени отговори, единствената истинска трета.

Това е раменната става.

Картината го показва много добре дори на човек, който е далеч от медицината, невъзможно е да се направи грешка. Защото от дясната страна ясно се виждат ръбовете.

Ами, тазобедрените и коленните стави са доста далеч от ребрата. Да, и ултран не би трябвало да стреля по техния фон. Според ясно видимата ключица можем спокойно да кажем, че рентгеновото изображение показва раменната става.

Каква връзка на човек се показва на рентгенова снимка?

СИСТЕМА ЗА ПОДДРЪЖКА-МОТОР

Илюстрацията показва бицепс (1) и трицепс (2). Какво се случва с тези мускули, ако огънете ръката в лакътя?

Функцията на храненето и костния растеж в дебелината се изпълнява

1. жълт костен мозък

2. червен костен мозък

4. поресто вещество

Коя е най-голямата кост в човешкия скелет?

1. голяма пищяла

Към механичната функция на човешкия скелет са включени костите

2. участие в имунитет

Каква е фигурата на фигурата на лицевите мускули?

Към механичната функция на човешкия скелет са включени костите

1. участие в кръвообращението

3. защита на вътрешните органи

4. участие в имунитет

Илюстрацията показва бицепс (1) и трицепс (2). Какво се случва с тези мускули, ако опънете ръката си в лакътя?

Кои от изброените химични съединения правят костите твърди?

Картината показва Айфеловата кула, разположена в Париж. Каква вътрешна органна структура на човек имитира?

Какви вещества правят костите еластични?

Какво е числото на фигурата, която показва движимата кост на човешки череп?

Към механичната функция на човешкия скелет са включени костите

3. участие в имунитет

Каква фигура на фигурата показва мускулите, които огъват и завъртат торса около надлъжната ос?

Какво е числото на показаните бицепси?

Какво е числото на фигурата, отбелязана с трицепс?

Каква става е отбелязана на рентгенова снимка с номер 1?

Какво е изображението на рентгеновия лъч?

Каква става е показана на рентгенография?

Каква става е показана на рентгенография?

Какво прави костите еластични?

4. фосфорни съединения

Какви човешки кости растат заедно в хода на живота му?

1. свободни долни крайници

2. гърдите

3. свободни горни крайници

Какви човешки кости растат заедно в хода на живота му?

1. гърдите

2. свободни долни крайници

3. свободни горни крайници

4. мозъчна краниална

Кои мускули НЕ се приписват на системата за подкрепа и движение?

1. теле мускул

2. сърдечен мускул

3. pectoralis основен мускул

4. бицепс брахии

Коя кост НЕ се приписва на скелета на долния крайник?

1. кост на лъчица

2. калканеус

3. пищяла

4. малка пищяла

Кое от следните не е част от скелета на свободния горен крайник?

1. кост на лъчица

2. раменна кост

3. пищяла

4. радиус

Какво НЕ е част от скелета на пояса на горния крайник и свободния горен крайник?

2. лакътна кост

4. бедрена кост

Какво НЕ е включено в скелета на мозъка?

1. мандибуларна кост

2. задна кост

3. темпорална кост

4. париетална кост

Кой гръбнак образува става с тазовите кости?

Коя спинална област се формира от най-малкия брой прешлени?

Каква е цифрата за скула на човешки череп?

Каква е цифрата за челната кост на човешки череп?

Твърдостта на костите се осигурява от наличието на

1. минерални соли

Най-масивната кост на човешкия скелет е

1. радиус

2. раменна кост

3. пищяла

4. бедрена кост

Каква връзка на човек се показва на рентгенова снимка?

10. Подкрепа и движение

Коя става на рентгенова снимка?

Демонстрационна версия на OGE 2017 - задача 2017 - Задача номер 10

Отговор: 3

СВЪРЗАНИ МАТЕРИАЛИ

29. Работа с текст

3. Едноклетъчни и многоклетъчни организми.

16. Психология и човешко поведение

Добавете коментар Отказ

Подготовка за ЕГЕ, OGE, VPR и KDR

Подготовка за Единния държавен изпит, OGE, CPD и CDR по всички предмети с възможност за преминаване онлайн.
Повече от 100 опции и хиляди задачи с решения.
Видеоуроци.
ВАЖНО! Няма реални възможности за единния държавен изпит, нито преди изпита, нито по време на неговото провеждане на обекта, няма и няма да има.

Каква връзка на човек се показва на рентгенова снимка?

Най-пълните отговори на въпросите по темата: "Кое съединение на човек е изобразено на рентгенова снимка?".

Сортиране по:
Изпробвайте тези задачи

Върнете се в каталога на задачите Печат и копиране на версията в MS Word

Илюстрацията показва бицепс (1) и трицепс (2). Какво се случва с тези мускули, ако огънете ръката в лакътя?

1) Бицепсът ще се свие и трицепсът ще се отпусне.

2) Бицепсът ще се свие и трицепсът няма да се промени.

3) Трицепсът ще се свие и бицепсите ще се отпуснат.

4) Трицепс ще се свие и бицепсите няма да се променят.

Когато ръцете са огънати, флексорният мускул (1-бицепс) се свива, а екстензорният мускул (2-трицепс) се отпуска.

Правилният отговор е номериран 1.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Център. Вариант 1301.

С механичната функция на скелета на човека се включват

2) обмен на минерални соли

3) смекчаване на ударите при ходене

4) участие в имунитет

Скелетът изпълнява механични и биологични функции.

1) поддържаща функция - костите заедно с техните съединения представляват опората на тялото, към която са прикрепени меките тъкани и органи;

2) функцията за движение (макар и непряко, тъй като скелетът служи за прикрепване на скелетните мускули);

3) пролетна функция - дължаща се на ставния хрущял и други скелетни структури (дъга на крака, завои на гръбначния стълб), омекотяващи удари и сътресения;

4) защитна функция - образуването на костни образувания за защита на важни органи: мозъка и гръбначния мозък; сърце, бели дробове. В тазовата кухина са гениталиите. В самите кости има червен костен мозък.

1) хемопоетична функция - червеният костен мозък, разположен в костите, е източник на кръвни клетки;

2) функция на съхранение - костите служат като депо за много неорганични съединения: фосфор, калций, желязо, магнезий и следователно участват в поддържането на постоянен минерален състав на вътрешната среда на тялото.

Правилният отговор е номериран 3.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Център. Вариант 1302.

Функцията на храненето и костния растеж в дебелината се изпълнява

1) жълт костен мозък

2) червен костен мозък

4) порести вещества

Периостът е свързващо тъканно фолио, обграждащо външната кост. Той има голямо функционално значение: служи като източник на костно образуване по време на растежа на костите при деца, участва в образуването на калус при диафизарни фрактури, както и в кръвоснабдяването на повърхностните слоеве на костта.

Правилният отговор е номериран 3.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Център. Вариант 1303.

Коя е най-голямата кост в човешкия скелет?

1) голяма пищяла

Бедрото е най-голямата тубулна кост.

Правилният отговор е номериран 3.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Център. Вариант 1304.

Към механичната функция на човешкия скелет са включени костите

2) участие в имунитет

Скелетът изпълнява механични и биологични функции.

1) поддържаща функция - костите заедно с техните съединения представляват опората на тялото, към която са прикрепени меките тъкани и органи;

2) функцията за движение (макар и непряко, тъй като скелетът служи за прикрепване на скелетните мускули);

3) пролетна функция - дължаща се на ставния хрущял и други скелетни структури (дъга на крака, завои на гръбначния стълб), омекотяващи удари и сътресения;

4) защитна функция - образуването на костни образувания за защита на важни органи: мозъка и гръбначния мозък; сърце, бели дробове. В тазовата кухина са гениталиите. В самите кости има червен костен мозък.

1) хемопоетична функция - червеният костен мозък, разположен в костите, е източник на кръвни клетки;

2) функция на съхранение - костите служат като депо за много неорганични съединения: фосфор, калций, желязо, магнезий и следователно участват в поддържането на постоянен минерален състав на вътрешната среда на тялото.

Правилният отговор е номериран 1.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Урал. Вариант 1305.

Каква е фигурата на фигурата на лицевите мускули?

Мимическите мускули са групирани предимно около естествените отвори: отпечатъка на очите, оралния отвор и частично около носния отвор. Тяхната отличителна черта е, че всички те започват от костите на черепа и са прикрепени главно към кожата на лицето. Благодарение на това се постига определена подвижност на отделните кожни участъци.

Правилният отговор е номериран 1.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Урал. Вариант 1306.

Към механичната функция на човешкия скелет са включени костите

1) участие в кръвообращението

3) защита на вътрешните органи

4) участие в имунитет

Скелетът изпълнява механични и биологични функции:

1) поддържаща функция - костите заедно с техните съединения представляват опората на тялото, към която са прикрепени меките тъкани и органи;

2) функцията за движение (макар и непряко, тъй като скелетът служи за прикрепване на скелетните мускули);

3) пролетна функция - дължаща се на ставния хрущял и други скелетни структури (дъга на крака, завои на гръбначния стълб), омекотяващи удари и сътресения;

4) защитна функция - образуването на костни образувания за защита на важни органи: мозъка и гръбначния мозък; сърце, бели дробове. В тазовата кухина са гениталиите. В самите кости има червен костен мозък.

1) хемопоетична функция - червеният костен мозък, разположен в костите, е източник на кръвни клетки;

2) функция на съхранение - костите служат като депо за много неорганични съединения: фосфор, калций, желязо, магнезий и следователно участват в поддържането на постоянен минерален състав на вътрешната среда на тялото.

Правилният отговор е номериран 3.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Урал. Вариант 1307.

Илюстрацията показва бицепс (1) и трицепс (2). Какво се случва с тези мускули, ако опънете ръката си в лакътя?

1) Бицепсът ще се свие и трицепсът ще се отпусне.

2) Бицепсът ще се свие и трицепсът няма да се промени.

3) Трицепсът ще се свие и бицепсите ще се отпуснат.

4) Трицепс ще се свие и бицепсите няма да се променят.

Когато ръката е удължена, флексорният мускул (бицепс) се отпуска и контрастира екстензорния мускул (трицепс).

Правилният отговор е номериран 3.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Урал. Вариант 1308.

Кои от изброените химични съединения дават твърдост на костите?

Костите са съставени от органични вещества и минерални соли, повечето от които са калциеви и фосфорни соли. Ако изложите костта на висока температура (например, поставете го на горещи въглища в пещ), органичната му част ще изгори. Останалата минерална част на костта ще бъде твърда и ще запази формата на костта, но при най-малкото докосване се разпада на малки парченца.

Ако костта се постави в разтвор на солна киселина в продължение на няколко дни, тогава нейната минерална част ще се разтвори, а влакнестите снопчета органична материя ще останат под формата на мека и гъвкава маса, която запазва първоначалната форма на костта. Костта, състояща се от едно органично вещество, може лесно да се огъне, с достатъчна дължина - да се върже възел. Тези експерименти показват, че твърдостта и крехкостта на костите зависят от техните минерални соли, а тяхната гъвкавост се дължи на наличието на органична материя в костите.

Правилният отговор е номериран 1.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Вариант 1309.

Картината показва Айфеловата кула, разположена в Париж. Каква вътрешна органна структура на човек имитира?

Вътре в дългите кости има кухина, а на краищата им има поресто вещество, което се състои от множество тънки костни плочи, пресичащи се един с друг.

Правилният отговор е номериран 4.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Вариант 1310.

Какви вещества правят костите еластични?

Съставът на живата кост на възрастен включва 50% вода, мазнина 15.75%, протеинов осеин (колагенови влакна) 12.4%, неорганични вещества 21.85%. Еластичността на костта е свързана с протеините.

Правилният отговор е номериран 4.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Вариант 1311.

Какво е числото на фигурата, която показва движимата кост на човешки череп?

Долната челюст е подвижната кост на човешкия череп.

Правилният отговор е номериран 1.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Вариант 1312.

Към механичната функция на човешкия скелет са включени костите

3) участие в имунитет

Скелетът изпълнява механични и биологични функции.

- поддържаща функция - костите заедно с техните съединения представляват опора на тялото, към която са прикрепени меките тъкани и органи;

- функцията на движение (макар и непряко, тъй като скелетът служи за прикрепване на скелетните мускули);

- пролетна функция - дължаща се на ставния хрущял и други скелетни структури (дъга на крака, извивки на гръбначния стълб), омекотяване на треперенето и треперенето;

- защитна функция - образуване на костни образувания за защита на важни органи: мозъка и гръбначния мозък; сърце, бели дробове. В тазовата кухина са гениталиите. В самите кости има червен костен мозък.

- хемопоетична функция - червеният костен мозък, разположен в костите, е източник на кръвни клетки;

- функция на съхранение - костите служат като депо за много неорганични съединения: фосфор, калций, желязо, магнезий и следователно участват в поддържането на постоянен минерален състав на вътрешната среда на тялото.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Вариант 1313.

Каква фигура на фигурата показва мускулите, които огъват и завъртат торса около надлъжната ос?

Групата мускули, които огъват и завъртат торса около надлъжната ос, е обозначена с числото 3.

Правилният отговор е номериран 3.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Вариант 1314.

Какво е числото на показаните бицепси?

Числото 1 е бицепс, числото 2 е трицепс, номер 3 е pectoralis major, а номер 4 е мускулът на latissimus dorsi.

Правилният отговор е номериран 1.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Вариант 1315.

Какво е числото на фигурата, отбелязана с трицепс?

Числото 1 е бицепс, числото 2 е трицепс, номер 3 е pectoralis major, а номер 4 е мускулът на latissimus dorsi.

Правилният отговор е номериран 2.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Вариант 1316.

Каква става е отбелязана на рентгенова снимка с номер 1?

Тазобедрената става е става между тазовата кухина и главата на бедрената кост.

Правилният отговор е номериран 1.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Сибир. Вариант 1317.

Каква става е показана на рентгенография?

Колянната става е подвижна става на бедрената кост с пищяла на тибията и патела или патела.

Правилният отговор е номериран 2.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Сибир. Вариант 1318.

Каква става е показана на рентгенография?

Лакътната става е сложна, подвижна връзка на костите на човешкото рамо и предмишница. Създаден от артикулацията на раменната кост, лакътя и радиуса.

Правилният отговор е номериран 4.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Сибир. Вариант 1319.

Каква става е показана на рентгенография?

Глезенната става - става на костите на крака и стъпалото - подвижна става на тибиалната, перонеалната и талус костите на човек.

Правилният отговор е номериран 1.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Сибир. Вариант 1320.

Какво прави костите еластични?

4) фосфорни съединения

Костният протеин е осеин. Осеинът и неорганичната костна материя са свързани помежду си, което дава еластичност на костите (протеин) и сила (неорганични вещества).

Правилният отговор е номериран 2.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Вариант 1321.

Какви човешки кости растат заедно в хода на живота му?

1) свободни долни крайници

2) гърдите

3) свободни горни крайници

Коланът на долните крайници в лицето е представен от три двойки кости (илиачни, седалищни и срамни), слети заедно и образуват таз.

Правилният отговор е номериран 4.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Вариант 1322.

Какви човешки кости растат заедно в хода на живота му?

1) гърдите

2) свободни долни крайници

3) свободни горни крайници

4) мозъчната черевна област

Секцията на мозъка се състои от неподвижно свързани кости: предна, две париетални, две темпорални, тилни, клиновидни и решетъчни.

Правилният отговор е номериран 4.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Вариант 1323.

Кои мускули не принадлежат към системата за подкрепа и движение?

1) стомашен мускул

2) сърдечен мускул

3) pectoralis голям мускул

4) бицепс на рамото

Сърдечният мускул осигурява сърцето.

Правилният отговор е номериран 2.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Вариант 1324.

Коя кост не принадлежи към скелета на долния крайник?

1) лъчица

2) пета кост

3) пищяла

4) малка пищяла

Улната е част от скелета на свободния горен крайник.

Правилният отговор е номериран 1.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Далечен Изток. Вариант 1325.

Кое от следните не е част от скелета на свободния горен крайник?

1) лъчица

2) раменна кост

3) пищяла

4) радиус

Скелетът на свободния горен крайник се състои от: костна кост, раменната кост, и радиуса, и

Тибията е част от скелета на свободния долен крайник.

Правилният отговор е номериран 3.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Далечен Изток. Вариант 1326.

Какво не е включено в скелета на пояса на горния крайник и свободния горен крайник?

2) ултраната кост

4) бедрена кост

Чифт лопатки и ключица принадлежат към пояса на горните крайници. Улната, раменната кост и радиусът, предмишницата и ръката се отнасят до скелета на свободната част на горната част на крайника. Бедрото е част от скелета на свободния долен крайник.

Правилният отговор е номериран 4.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Далечен Изток. Вариант 1327.

Какво не е включено в скелета на мозъка?

1) мандибуларна кост

2) задна кост

3) темпорална кост

4) париетална кост

Мандибуларната кост е част от лицевата част на черепа.

Правилният отговор е номериран 1.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Далечен Изток. Вариант 1328.

Кой гръбнак образува става с тазовите кости?

Тазът е здраво свързан със сакрума.

Правилният отговор е номериран 1.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Вариант 1329.

Каква част от гръбначния стълб на човек се формира от най-малкия брой прешлени?

Гръбначния стълб се състои от 33-34 прешлени: 7 цервикални, 12 гръдни, 5 лумбални, 5 сакрални, слят с сакрума и 4−5 coccygeal.

Правилният отговор е номериран 2.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Вариант 1330.

Каква е цифрата за скула на човешки череп?

Цифрата 1 обозначава мандибуларната кост, цифрата 2 обозначава зигоматичната кост, а цифрата 3 и 4 означава челюстната кост.

Правилният отговор е номериран 2.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Вариант 1331.

Каква е цифрата за челната кост на човешки череп?

4 е обозначена фронтална кост; 1 - максиларна; 2 - зигоматично; 3 - клинообразна.

Правилният отговор е номериран 4.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Вариант 1332.

Твърдостта на костите се осигурява от присъствието в тях

1) минерални соли

Костите са съставени от органични вещества и минерални соли, повечето от които са калциеви и фосфорни соли. Ако изложите костта на висока температура (например, поставете го на горещи въглища в пещ), органичната му част ще изгори. Останалата минерална част на костта ще бъде твърда и ще запази формата на костта, но при най-малкото докосване се разпада на малки парченца.

Ако костта се постави в разтвор на солна киселина в продължение на няколко дни, тогава нейната минерална част ще се разтвори, а влакнестите снопчета органична материя ще останат под формата на мека и гъвкава маса, която запазва първоначалната форма на костта. Костта, състояща се от едно органично вещество, може лесно да се огъне, с достатъчна дължина - да се върже възел. Тези експерименти показват, че твърдостта и крехкостта на костите зависят от техните минерални соли, а тяхната гъвкавост се дължи на наличието на органична материя в костите.

Правилният отговор е номериран 1.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Вариант 1333.

Най-масивната кост на човешкия скелет е

1) радиус

2) раменна кост

3) пищяла

4) бедрена кост

Бедрото е най-голямата и най-масивна тубулна кост.

Правилният отговор е номериран 4.

Източник: GIA Biology 31.05.2013. Основната вълна. Вариант 1334.

Коя става на рентгенова снимка?

Картината показва ребрата и ключицата, което означава, че това е раменната става.

Правилният отговор е номериран 3.

Източник: OGE демонстрационна версия - 2018 г. в биологията., GIA - 2014 демонстрационна версия в биологията.

На снимките са показани рентгенографиите на човешките стави. Каква е рентгенограмата на китката?

Под цифрите 1 - колянната става; 2 - глезенна става; 3 - китка на китката; 4 - лакътна става.

Правилният отговор е номериран 3.

Какъв е броят на рентгенограмата на глезена?

Под цифрите 1 - колянната става; 2 - глезенна става; 3 - китка на китката; 4 - лакътна става.

Правилният отговор е номериран 2.

Кои от следните кости не се отнасят за долната част на лицето?

Под цифрите 1 - свободен горен крайник, 2-4 - свободен долни крайник.

Правилният отговор е номериран 1.

Кои от следните кости не се отнасят за горната част на човек?

Под цифрите 1 - 3 - свободен горен крайник, 4 - свободен долни крайник.

Правилният отговор е номериран 4.

Какъв е броят на рентгенографската маркирана лакътна става?

Под цифрите 1 - колянната става, 2 - глезенната става, 3 - китката, 4 - лакътната става.

Правилният отговор е номериран 4.

Какъв е броят на рентгенограмата, отбелязана с коляното?

Под цифрите 1 - колянната става, 2 - глезенната става, 3 - китката, 4 - лакътната става.

Правилният отговор е номериран 1.

Каква буква на снимката показва радиуса?

Под буквите G - лъчи; А - ултран; B - карпални кости; Б - раменната кост.

Част от горната част на крайника - предмишницата, където са разположени двете кости, има сравнително проста структура. Състои се от тръбни дълги кости: лакът и радиус, всеки от които има свои структурни особености. Лакът е в предмишницата на страната на малкия пръст.

Правилният отговор е номериран 4

Коя от следните кости се отнася до предната част на човешкия череп?

Под цифрите 3 - се отнася до лицевата част на човешкия череп; 1,2 и 4 - се отнася до мозъка на човешкия череп.

Правилният отговор е номериран 3.

Коя от следните кости се отнася до мозъчната част на човешкия череп?

Под числата 1,2 и 4 - се отнася за предната част на човешкия череп; 3 - се отнася до мозъчната част на човешкия череп.

Правилният отговор е номериран 3.

Коя от изброените кости се отнася до долния крайник?

3) ултрансулмата

4) раменна кост

Долните крайници включват костите на метатарзуса (пет тубулни кости на крака, които са разположени между костите на тарсуса и фалангите на пръстите). Костната кост (5 къси тубулни кости на ръката, излъчвани от китката) са костите на ръката (горния крайник).

Правилният отговор е номериран 2.

Коя от изброените кости се отнася до горния крайник?

1) карпални кости

3) пищяла

4) бедрена кост

Горният крайник включва карпални кости;

Костите на метатарзуса, на пищяла, на бедрената кост са костите на долния крайник.

Правилният отговор е номериран 1.

Какви кости при хората се свързват полу-движещи се?

1) гръбначен прешлен

2) бедрена и пищяла

3) окципитална и париетална

4) лопатка и рамо

Полумобилна връзка - прешлени на гръбначния стълб. Под цифрите 2 - бедрена и пищяла; 4 - лопатка и лопатка - подвижна връзка (шарнир); 3 - тилна и теменна фиксирана става - зашиване.

Правилният отговор е номериран 1.

Свързващите части на скелета осигуряват

3) мускулни влакна

Свързващите части на скелета осигуряват снопове. А лигаментът е плътно образуване на съединителна тъкан, която държи части от скелета или вътрешните органи заедно. Функцията разграничава сухожилията, които укрепват ставите на костите, инхибират или насочват движенията в ставите. Има и връзки, които осигуряват поддържането на стабилна позиция на вътрешните органи.

Хрущялите изпълняват поддържаща функция и са включени в различни части на скелета. Повечето скелетни мускули (съставени от мускулни влакна) осигуряват движение на ставата, разделяйки се на флексори, екстензори, водещи към ставата, прибиране на ставата, ротатори на ставата. Скелетни мускули са прикрепени към костите със своите сухожилия.

Правилният отговор е номериран 2.

Какъв е броят на картината, обозначена със сакрума?

Под цифрите 1 - пищяла; 2 - тарза (кости на крака); 4 - тазова кост; 3 - сакрума.

Правилният отговор е номериран 3.

Каква част от скелета е показана в костната формация?

1) основа на черепа

2) гръбначния стълб

3) гърдите

4) долните крайници без колани

Илюстриран сакрума - част от гръбначния стълб.

Правилният отговор е номериран 2.

Към скелета на свободния горен нос

2) радиална кост

Скелетът на свободния горен крайник носи радиалната кост.

Правилният отговор е номериран 2.

Коя кост от горното образува пояс на горните крайници на човека?

Лопатката се отнася до пояса на горните крайници.

Правилният отговор е номериран 4.

Какви кости си мислите за мозъка?

Обяснение.

Колянната става е подвижна става на бедрената кост с пищяла на тибията и патела или патела.

Задача 10 № 747. Каква става е изобразена на рентгенова снимка?

Обяснение.

Лакътната става е сложна, подвижна връзка на костите на човешкото рамо и предмишница. Създаден от артикулацията на раменната кост, лакътя и радиуса.

Задача 10 № 779. Каква връзка е изобразена на рентгенови лъчи?

Обяснение.

Глезенната става - става на костите на крака и стъпалото - подвижна става на тибиалната, перонеалната и талус костите на човек.

Задача 10 № 811. Какво прави костите устойчиви?

4. фосфорни съединения

Обяснение.

Костният протеин е осеин. Осеинът и неорганичната костна материя са свързани помежду си, което дава еластичност на костите (протеин) и сила (неорганични вещества).

Каква връзка на човек се показва на рентгенова снимка?

От всички горепосочени отговори, единствената истинска трета.

Това е раменната става.

Картината го показва много добре дори на човек, който е далеч от медицината, невъзможно е да се направи грешка. Защото от дясната страна ясно се виждат ръбовете.

Ами, тазобедрените и коленните стави са доста далеч от ребрата. Да, и ултран не би трябвало да стреля по техния фон. Според ясно видимата ключица можем спокойно да кажем, че рентгеновото изображение показва раменната става.

Каква връзка на човек се показва на рентгенова снимка?

СИСТЕМА ЗА ПОДДРЪЖКА-МОТОР

Илюстрацията показва бицепс (1) и трицепс (2). Какво се случва с тези мускули, ако огънете ръката в лакътя?

Функцията на храненето и костния растеж в дебелината се изпълнява

1. жълт костен мозък

2. червен костен мозък

4. поресто вещество

Коя е най-голямата кост в човешкия скелет?

1. голяма пищяла

Към механичната функция на човешкия скелет са включени костите

2. участие в имунитет

Каква е фигурата на фигурата на лицевите мускули?

Към механичната функция на човешкия скелет са включени костите

1. участие в кръвообращението

3. защита на вътрешните органи

4. участие в имунитет

Илюстрацията показва бицепс (1) и трицепс (2). Какво се случва с тези мускули, ако опънете ръката си в лакътя?

Кои от изброените химични съединения правят костите твърди?

Картината показва Айфеловата кула, разположена в Париж. Каква вътрешна органна структура на човек имитира?

Какви вещества правят костите еластични?

Какво е числото на фигурата, която показва движимата кост на човешки череп?

Към механичната функция на човешкия скелет са включени костите

3. участие в имунитет

Каква фигура на фигурата показва мускулите, които огъват и завъртат торса около надлъжната ос?

Какво е числото на показаните бицепси?

Какво е числото на фигурата, отбелязана с трицепс?

Каква става е отбелязана на рентгенова снимка с номер 1?

Какво е изображението на рентгеновия лъч?

Каква става е показана на рентгенография?

Каква става е показана на рентгенография?

Какво прави костите еластични?

4. фосфорни съединения

Какви човешки кости растат заедно в хода на живота му?

1. свободни долни крайници

2. гърдите

3. свободни горни крайници

Какви човешки кости растат заедно в хода на живота му?

1. гърдите

2. свободни долни крайници

3. свободни горни крайници

4. мозъчна краниална

Кои мускули НЕ се приписват на системата за подкрепа и движение?

1. теле мускул

2. сърдечен мускул

3. pectoralis основен мускул

4. бицепс брахии

Коя кост НЕ се приписва на скелета на долния крайник?

1. кост на лъчица

2. калканеус

3. пищяла

4. малка пищяла

Кое от следните не е част от скелета на свободния горен крайник?

1. кост на лъчица

2. раменна кост

3. пищяла

4. радиус

Какво НЕ е част от скелета на пояса на горния крайник и свободния горен крайник?

2. лакътна кост

4. бедрена кост

Какво НЕ е включено в скелета на мозъка?

1. мандибуларна кост

2. задна кост

3. темпорална кост

4. париетална кост

Кой гръбнак образува става с тазовите кости?

Коя спинална област се формира от най-малкия брой прешлени?

Каква е цифрата за скула на човешки череп?

Каква е цифрата за челната кост на човешки череп?

Твърдостта на костите се осигурява от наличието на

1. минерални соли

Най-масивната кост на човешкия скелет е

1. радиус

2. раменна кост

3. пищяла

4. бедрена кост

Каква връзка на човек се показва на рентгенова снимка?

Каква връзка на човек се показва на рентгенова снимка?

От всички гореспоменати отговори единствената истинска трета е раменната става. Картината го показва много добре дори на човек, който е далеч от медицината, невъзможно е да се направи грешка. Защото от дясната страна ясно се виждат ръбовете.

Снимките показват раменната става без видими повреди.

Ами, тазобедрените и коленните стави са доста далеч от ребрата. Да, и ултран не би трябвало да стреля по техния фон. Според ясно видимата ключица можем спокойно да кажем, че рентгеновото изображение показва раменната става.

Коя става при рентгенография

Диагностика на ревматоиден артрит на ставите: как лекарите правят тази диагноза

За лечение на ставите нашите читатели успешно използват Artrade. Виждайки популярността на този инструмент, решихме да го предложим на вашето внимание.
Прочетете повече тук...

Ревматоидният артрит (RA) е тежко хронично ставно заболяване, което може да се прояви с голямо разнообразие от симптоми. Поради това, дори опитни лекари за дълго време не може да направи правилната диагноза. Понякога между първите прояви на това заболяване и точната диагноза е от няколко месеца до една година.

Защо се случва това? Какви са признаците на това заболяване? Какви тестове трябва да се предприемат при ревматоиден артрит? Ще намерите отговори на всички тези въпроси в нашата статия.

Бърза навигация в статията:

Симптоми, които потвърждават развитието на РА
Признаци на заболяването при рентгеново изследване
Лабораторни изследвания
Диагностични критерии за заболяване
Нека да обобщим

За да се определи дали пациентът страда от ревматоиден артрит или не, добрият лекар разглежда едновременно няколко показателя: симптомите и проявите на болестта, резултатите от лабораторните изследвания, рентгеновите данни, проучванията на синовиалната течност на засегнатите стави, както и специално разработени диагностични критерии. RA.

Нека разгледаме всяка от тези точки.

Симптоми, които потвърждават развитието на РА

За съжаление, няма симптоми на това заболяване, с появата на които тази диагноза може да бъде направена точно.

Но, въпреки това, някои от симптомите на това заболяване са достатъчно специфични, за да позволят на лекаря да заподозре ревматоиден артрит и да предпише лабораторни тестове, за да потвърди или отрече наличието на това заболяване.

Тези специфични симптоми са:

 • заболяването обикновено започва с малки стави на краката и (по-често) на ръцете;
 • в повечето случаи са засегнати симетрични стави - т.е. върху двете ръце или крака;
 • характеристика "сутрешна скованост" на ставите, която намалява с времето - в рамките на час или няколко часа.

В допълнение, симптомите на болестта могат да разкажат много на лекаря за това как болестта ще продължи. Така че, ако още в началния стадий на заболяването са засегнати много стави, ревматичните възли се появяват рано, а също и ако големите стави са засегнати в самото начало на заболяването, това може да означава, че курсът на ревматоиден артрит е тежък - което означава, че е необходимо да започне лечението. възможно най-скоро.

Признаци на РА при рентгеново изследване

Уви, диагнозата на това трудно заболяване с помощта на рентгенови изследвания в ранните стадии на заболяването прави малко. Ако заболяването е започнало сравнително наскоро, тогава рентгеновата снимка може да покаже само появата на излишната течност в засегнатите стави и наличието на оток на меките тъкани в близост до тях: но такава информация може да бъде получена с просто око, когато пациентът бъде изследван.

И едва когато болестта се развива активно, няколко месеца след началото, през периода на обостряне, на рентгенова снимка могат да се видят признаци, специфични за ревматоиден артрит: характерни ерозии се появяват в засегнатите стави на ръцете, които също се наричат ​​“Uzuras”.

Освен това, с активния ход на болезнения процес, ставите на пукнатините в болните стави са значително намалени, доколкото костите, влизащи в тези стави, растат заедно, образувайки стационарни стави, анкилоза.

Естествено, не се препоръчва болестта да се доведе до такова състояние и е било необходимо да се консултирате с лекар много по-рано.

Изследване на синовиална течност

В някои случаи има смисъл лекарят да проведе изследване на синовиалната течност в засегнатата става. Но тази информация не дава достатъчно основания за поставяне на диагноза ревматоиден артрит. Синовиалната течност е мътна, вискозитетът му е намален и количеството на протеина в състава му е увеличено.

Тази информация обаче само показва наличието на възпаление в ставата, което може да бъде причинено от множество причини - от синовит при остеоартрит на ставите до реактивен артрит, причинен от чревна или урогенитална инфекция.

Ето защо, това проучване няма да даде на лекаря 100% гаранция за правилната диагноза. Въпреки това, следните проучвания обикновено предоставят по-полезна информация.

Лабораторни изследвания

Ако подозирате, че това заболяване е назначен редица лабораторни тестове, които ще помогнат на лекаря да направи правилната диагноза.

Общ клиничен кръвен тест

При ревматоиден артрит, този анализ вероятно ще покаже известно намаляване на нивото на хемоглобина (т.е. анемия в различна степен). Този показател, разбира се, не може да потвърди наличието на това заболяване, но колкото по-изразена е анемията с потвърдена диагноза на ревматоиден артрит, за съжаление, толкова по-тежка ще бъде болестта и по-лошата прогноза.

Биохимичен кръвен тест: ревматоиден фактор и С-реактивен протеин

По-специфичен индикатор за заболяването е наличието в кръвта на така наречения ревматоиден фактор (Р-фактор).

В миналото, ако този маркер се определя в кръвта на човек, пациентът може да бъде диагностициран безопасно с ревматоиден артрит, т.е. той е имал серопозитивен ревматоиден артрит.

Въпреки това, след известно време се оказа, че това е далеч от случая. Р-факторът се определя дори в кръвта на здрави хора (приблизително 5-6% в популацията), а в допълнение всеки втори или трети пациент с настоящ ревматоиден артрит, напротив, ревматоиден фактор не се определя (серонегативна РА).

Следователно, този показател сега е в формулирането на чисто спомагателна диагноза.

Скорост на утаяване на еритроцитите (ESR)

Нормалното ниво на ESR е от 5 до 10-12 mm / час. Високи стойности на ESR - 20 и повече, и това отново е неспецифичен знак, показващ наличието на каквото и да е възпаление в тялото, вариращо от синузит и завършващо с възпаление на апендикса. Но въпреки това високите стойности на СУЕ (до 40 мм / час и повече) с диагноза ревматоиден артрит могат да означават обостряне на заболяването и / или тежко, неблагоприятно течение.

С-реактивен протеин

Друг неспецифичен индикатор за възпаление е появата в кръвния тест на така наречения С-реактивен протеин и серомукоид (обикновено при хора тези маркери не се откриват в кръвта). Тези показатели, като високата ESR, показват наличието на възпалителни процеси в организма, но също така е невъзможно да се диагностицира RA.

Анализ на антитела към цикличен цитрулиниран пептид (ACCP)

Този анализ е най-специфичният и надежден маркер за ревматоиден артрит. Използвайки този метод, заболяването може да се определи при 70-80% от пациентите.

Друго важно предимство на това имунологично изследване е фактът, че той може да открие това заболяване при 70% от пациентите с нормални стойности на Р-фактор.

През последните години този анализ стана широко използван в нашата страна. Ако по някаква причина не се прави в държавните лечебни заведения, тогава можете да преминете този анализ срещу заплащане. Цената на такова проучване в Москва за 2013 г. е 1 000-1 100 рубли.

Всички тези и много други въпроси, които пациентите с това заболяване често се обсъждат на различни форуми за ревматоиден артрит.

Диагностични критерии

Както виждате, в момента няма толкова много изследвания, които да помогнат на лекаря да диагностицира тази болест със 100% точност. В крайна сметка, дори наличието на други заболявания на ставите - например, остеоартрит, все още не отрича възможността пациентът да има и ревматоиден артрит.

Затова лекарите са въвели цяла гама от лабораторни и клинични показатели, чиято съвкупност обикновено прави такава диагноза. Списъкът на тези критерии е разработен от Американския колеж по ревматология и включва следните елементи:

 • наличието на сутрешна скованост или скованост на ставите;
 • възпаление засяга поне три групи стави с образуването на излишна течност в ставите и подуване на близките тъкани;
 • възпалението на ставите засяга метакарпофаланговите, проксималните интерфалангови и радиокаппални стави;
 • наличието на ревматоидни възли - специфични възли под кожата в близост до костните издатини, близо до засегнатите стави или върху екстензорните повърхности на ръцете и краката;
 • симетрично възпаление на ставите от същата група;
 • наличието на ревматоиден фактор в кръвта, идентифициран по други, специфични начини, при които фалшиво-положителните резултати са по-малко от 5% от здравите хора;
 • типична рентгенова картина (ерозия и намаляване на костната плътност в близост до засегнатите стави на ръката)

За диагнозата е достатъчно четири от тези критерии; Важно е тези симптоми да са съществували най-малко 6 седмици.

Нека да обобщим

Ревматоидният артрит е трудно заболяване за диагностициране, много от симптомите на които са подобни на други заболявания. А типичните симптоми на това заболяване понякога се появяват само когато болестта се развива в продължение на много месеци и е влязла в сила. Дори един лекар с възможност за провеждане на много различни изследвания не е лесно да се направи такава диагноза.

Ето защо, ако имате някакви симптоми на ставите - болка, дискомфорт, скованост на ставите сутрин или промени в тяхната гъвкавост - опитайте се да отидете на лекар възможно най-скоро, да се подложите на необходимите прегледи и, ако е необходимо, да започнете лечение на ревматоиден артрит. Това лечение може да бъде както лекарство, така и (при консултация с лекар) с помощта на популярни рецепти.

Излекува артрозата без лекарства? Възможно е!

Получете безплатна книга "17 рецепти за вкусни и евтини ястия за здравето на гръбначния стълб и ставите" и започнете да се възстановявате без усилия!

За лечение на ставите нашите читатели успешно използват Artrade. Виждайки популярността на този инструмент, решихме да го предложим на вашето внимание.
Прочетете повече тук...

Симптоми и лечение на пета артрит.

От древни времена, когато на крака се изправи човек с четири крака, той е принуден да плати за пряка разходка. Тъй като натоварването на долните крайници е голямо, често в краката възникват различни патологични състояния. Едно от тези заболявания, което често се среща, е артритът на петата.

Кракът е отличен амортисьор, който ви позволява да се движите, скачате и бягате гладко и лесно. Най-голямата кост на стъпалото е петата, тя се свързва със съседните кости с малки стави, подвижността в която, заедно със структурните особености на сухожилията и мускулите, запазва свода на стъпалото и осигурява омекотяващи свойства. Именно тези стави са най-често засегнати от артрит.

Честотата на артрита на петата е не повече от 0.1%, но е най-често срещаната болест сред цялата група артрит. Заболяването засяга населението в трудоспособна възраст на възраст от двадесет до четиридесет години.

Причини за развитие

Възпалението на петата и околните тъкани възниква под влияние на различни фактори: наследствени, имунологични, инфекциозни, метаболитни нарушения. Съответно, сред артрита на петата могат да бъдат идентифицирани:

 • реактивен артрит;
 • заменяеми (подагра);
 • псориатичен артрит;
 • ревматоиден артрит (често серопозитивен);
 • анкилозиращ спондилит (анкилозиращ спондилит).

Това означава, че петата може да бъде засегната с всякакъв вид артрит. Най-често (в седемдесет процента от случаите) има реактивен артрит - асептично възпаление на петата, с увреждане не само на ставата, но и на околните тъкани. Свързано е, като правило, с прехвърлените инфекции, причинени от хламидия, Е. coli.

Предразполагащи фактори, водещи до артрит, могат да бъдат:

 • затлъстяване;
 • тежки упражнения;
 • предишни инфекциозни заболявания на урогениталната система и стомашно-чревния тракт;
 • наранявания на калканеуса и сухожилията;
 • недохранване, пиене и пушене.

Клинична картина

Началото на заболяването може да бъде постепенно. След остра респираторна инфекция, чревна инфекция след две седмици или месец се появява болка в петата. Понякога инфекцията може да бъде безсимптомна и е невъзможно да се проследи ясна връзка.

Пациентът се притеснява за силна болка, понякога не само под товар, но и в покой. Може да се повиши общата телесна температура, да се присъединят незначителни катарални явления и конюнктивит. Лезията е по-често симетрична, открива се подуване, може да има хиперемия на кожата. Болезнено е да стъпите на крака, така че пациентът да спести крака, опитвайки се да се облегне на петите и накуцването. Пациентът се оплаква от настоящите болки, усещането за "нокти", не минава дори в покой или през нощта. Сънят е нарушен.

Яркостта на проявата на симптомите разграничава четири етапа на артрита на петата:

Промените в ставите могат да бъдат придружени от различни екстра-ставни симптоми. В случай на реактивен артрит, това са лезии на очите и урогениталната сфера (конюнктивит, цистит, уретрит). В случай на автоимунни състояния като ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, псориатичен артрит - кожни лезии, характерни за тези заболявания, миокардит, плеврит, нефрит.

диагностика

Не е трудно да се диагностицира артрита на петата, по-важно е да се определи причината за увреждането на ставата. Тактиката на по-нататъшното лечение зависи от това. Диагнозата започва с изследване на пациента, идентифициране на оплаквания, преглед.

Най-важното изследване при артрит на петата е рентгеновата диагностика. Тя ви позволява да идентифицирате характерни промени в костите и околните мускули и фасции, степента на деформация и стадия на заболяването. Рентгенографията ясно показва изтъняване на костите, образуването на допълнителни израстъци, съпътстващи артрита на петата и травматичните сухожилия. Магнитният резонанс и компютърната томография се считат за ефективни диагностични методи. ЯМР може да открие патологията не само на ставата, но и на околните меки тъкани: руптури на сухожилията, тумори, наранявания и др.

Всички пациенти са задължени да се подложат на лабораторни изследвания: пълен кръвен тест може да открие признаци на възпаление (левкоцитоза, повишена ESR, неутрофилна смяна на формулата, анемия е възможна), изследването на урината определя наличието на патология на пикочната система (левкоцитурия, урина, протеин, сол, микрогематурия). Имунологични изследвания (PCR диагностика) предоставят данни за наличието или отсъствието на антитела към инфекциозни агенти (хламидия, микоплазми и др.), Ревматоиден фактор, имунни комплекси. За анализ се използва не само серум, но и синовиална течност.

Биохимията ще помогне да се определи С-реактивният протеин, Антистрептолизин -О, сиалови киселини, серомукоид, количеството пикочна киселина и др.

Като допълнителен инструментален метод за диагностика на артрит на петата, ултразвуково сканиране, електрокардиография, се използват микробиологични тестове за откриване на патогена (култури от очите, половите органи, уретрата и др.).

Методи за терапия

Подпомагането на пациента с артрит на петата не е само в предоставянето на медицинска помощ. Терапията трябва да бъде изчерпателна, насочена към отстраняване на причината, облекчаване на симптомите и възстановяване на функцията.

В случай на реактивен артрит, антибиотиците са първата група лекарства. Те се подбират въз основа на идентифицирания патоген и неговата чувствителност. Най-често се използват макролиди (еритромицин, азитромицин), флуорохинолони (левофлоксацин) и тетрациклини. С неефективността на избора лекарства могат да станат цефалоспорини не по-ниски от третото поколение (цефтриаксон). Ако артритът на петата е причинен от автоимунен процес, тогава е показано основно лечение с цитостатици и имуносупресори.

Симптоматичното лечение е насочено към облекчаване на болката, намаляване на възпалението, спиране на извън-ставни прояви, облекчаване на общата интоксикация. Лекарствата, използвани за тази цел, могат да се използват за всякакъв вид артрит. Това са нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), аналгетици и глюкокортикостероиди. Те могат да се прилагат не само вътре или под формата на инжекции, но и локално като мазила, гелове, компреси. С неефективността на НСПВС, хормоналните лекарства (дипропан, кеналог) могат да бъдат вкарани в ставата. Това е особено показано в третия и четвъртия стадий на възпалителния процес, когато лечението с лекарства е насочено към поддържане на състоянието и намаляване на болката. Витамини и хондропротектори (артра, инотра, хондроксид), възстановяващи хрущялната тъкан, са показани на първите два етапа, когато унищожаването на ставата все още не е настъпило и процесът е обратим. В бъдеще, със значителни деформации, употребата на тези лекарства няма смисъл. Важна роля в лечението на артрита на петата играят алтернативни терапии. Това са масаж, физиотерапия, физиотерапия, ортопедични средства.

В острия период, краката трябва да осигурят мир, отстранете товара. Необходимо е да се започне упражнения и физиотерапия във фаза на затихване, когато основните симптоми вече са спрени. Терапевтичната физическа подготовка се подбира индивидуално, започва с леко упражнение, с постепенно увеличаване на натоварването. Показване на мануална терапия, различни видове масажи. Извършената физиотерапия включва електрофореза с лекарства, диадинамични токове, амплипсулни, озокеритни и парафинови бани. Ефективното лечение е лазер.

Ортопедичните стелки, възглавничките на петата, специалните подложки намаляват натоварването на петата, спомагат за намаляване на болката, спомагат за привеждане на крака в правилната позиция и поддържат арката. В критични ситуации пълното обездвижване на крайника се използва чрез нанасяне на гипсова шина.

Хирургичната интервенция се използва само в крайни, пренебрегвани случаи, когато се развиват контрактури. Обикновено се използва много рядко.

диета

Също толкова важно в комплекса от терапевтични мерки е правилното хранене. И въпреки че е необходимо да се бори с наднорменото тегло, в никакъв случай не може да гладува. Диетата трябва да бъде пълна, да съдържа достатъчно количество витамини и минерали. Алкохолните и газирани напитки, продуктите, съдържащи консерванти, багрила и изкуствени аромати, трябва да бъдат изключени от употреба. Забранени маринати, кисели краставички и пушени меса. Храната трябва да бъде варена, задушена на пара, задушена или изпечена. Използването на мазни меса, колбаси, маргарин, домати, патладжан не се препоръчва.

Пациентът трябва да получи достатъчно количество храни, богати на калций - кефир, извара, варенети, не-остри сирена. Хранене на риба, много зеленчуци също е полезно. Ястията, съдържащи естествени хондропротектори, са подходящи за възстановяване на хрущялната тъкан: желе, аспир, желета и др. Необходимо е да се ограничат захарта, шоколада и други сладкиши. Заменете ги с плодове и прясно изцедени плодови сокове.

Лечение на народни средства

 1. Лилави цветя се налива алкохол в равни пропорции. Настоявайте на тъмно място поне една седмица. Използвайте тинктура за смилане или компреси.
 2. Чаена лъжичка сол, смесена с една супена лъжица мед, добавете 50 мл. йод. Смажете петата през нощта.
 3. Сто грама мед, за да се доведе до течно състояние във водна баня, добавете пет грама мумия. Използвайте за смазване или компресиране. Използвайте при липса на алергия към пчелните продукти.

предотвратяване

Невъзможно е да се защити напълно от артрита на петата, защото натоварването на краката на всеки човек е голямо. Въпреки това, спазването на някои правила ще ви позволи да поддържате краката си здрави за дълго време. На първо място, това е придържането към здравословен начин на живот, отхвърлянето на алкохола и тютюнопушенето.

Важна роля в превенцията играят личната хигиена, хигиената на хроничните огнища на инфекцията, носенето на подходящи обувки, редовните физически упражнения и самомасаж на краката.

Не забравяйте, че е по-лесно да се предотврати появата на болестта, отколкото да се излекува.