Основен / Нараняване

Надлъжен лигамент на гръбначния стълб

Гръбначният стълб има две основни надлъжни връзки - предни и задни.

Преден надлъжен лигамент на гръбначния стълб

Предната надлъжна връзка е масивна в лумбалната област и изтънена в нейния цервикален регион. Той съдържа малко болкови рецептори, така че неговото дразнене обикновено не води до развитие на реакция на болка. Една от функциите на предната надлъжна връзка на гръбначния стълб е да се ограничи разширяването на гръбначния стълб.

Задната надлъжна връзка на гръбначния стълб

Задният надлъжен лигамент (ligamentum longitudinalis posterius) участва в образуването на предната стена на гръбначния канал. Той вече е преден, част от разширяването му е налице само на шийката на гръбначния стълб. Той започва от задната повърхност на тялото на втория шиен прешлен, спуска се вътре в гръбначния канал, облицовайки предната му стена. В този случай, задният надлъжен лигамент е здраво свързан с задния ръб на всички междупрешленни дискове и има хлабава връзка с периоста на задните повърхности на гръбначните тела. Подобно на предния надлъжен лигамент на гръбначния стълб, той се състои от повърхностно разположени дълги връзки и сравнително къси снопчета влакна от съединителна тъкан, които образуват по-дълбокия й слой. На напречното сечение на задната надлъжна връзка може да се види, че тя е удебелена в централната част и става по-тънка по ръбовете; неговото напречно сечение, следователно, има формата на сърп. Тя участва в ограничаването на гръбначната флексия. Задният надлъжен лигамент на гръбначния стълб на лумбалното ниво на гръбначния стълб е по-слабо развит, отколкото в другите му участъци. Това може да е причината за относителната честота на перфорация на херния на диска, движещ се встрани.

Други спинални връзки

В допълнение към надлъжните връзки, които имат голяма дължина, лигаментният апарат на гръбначния стълб включва 23 широки, но къси жълти връзки (ligamenti flavi), състоящи се главно от трайни еластични влакна. Те прикрепват дъгите на съседни прешлени между тях, като всеки от тях започва от долния край на дъгата на определен прешлен и завършва в горния край на дъгата на прешлените по-долу. Жълтите връзки са включени в образуването на стените на гръбначния канал, запълвайки празнините между дъгите на съседни прешлени и предотвратявайки прекомерното огъване на гръбначния стълб. Жълтите връзки имат значителна дебелина (от 2 до 7 mm). Те са по-масивни в лумбалния отдел на гръбначния стълб, особено на нивото на лумбалакралната артикулация. В случай на лумбална пункция жълтият лигамент осигурява определена устойчивост на иглата, чието преодоляване от пробиващия лекар обикновено се усеща ясно между пробивите на кожата и твърдата мозъчна обвивка. Предните секции на жълтата връзка се доближават до капсулите на прегънатите технологични стави. Следователно, хипертрофията на жълтата връзка може понякога да бъде съпроводена не само от стесняване на гръбначния канал, но и от интервертебралния отвор.

В архитектониката на гръбначния стълб са от голямо значение и междусвързаните, междукожните, supraspinatus и транс-спиналните връзки, състоящи се главно от влакнести влакна. В този случай напречните връзки имат вертикална насоченост и свързват напречните процеси на съседните прешлени, ограничавайки огъването на гръбнака в обратна посока; през тези връзки преминават невроваскуларните снопчета. Межкостните и супраспиналните връзки на гръбначния стълб свързват спинозните процеси на прешлените и така ограничават сгъването на гръбначния стълб. Кръстосановидните връзки свързват напречните и спинозни процеси на прилежащите прешлени, контролирайки амплитудата на въртящите движения. Приблизително 50% от хората имат сдвоен лигамент, който пресича интервертебралния отвор LV-SI и го разделя на две части. Неговото присъствие може да бъде важно за стесняване на междупрешленните отвори на нивото на лумбалакралната артикулация. В допълнение, трябва да се има предвид, че болката в сакралната област понякога може да бъде признак на участие на iliopsoas и sacroiliac лигамент, както и илеосакралната артикулация (възможни прояви на анкилозиращ спондилоартрит или анкилозиращ спондилит).

Връзка на гръбначния мозък

Връзки на гръбначния стълб, лигави. columnae vertebralis, могат да бъдат разделени на дълги и къси (Фиг. 222, 223, 224, 225, 226, 227).

Групата на дългите връзки на гръбначния стълб включва следното:

1. Преден надлъжен лигамент, lig. longitudinale anterius (виж фиг. 221, 224, 226), преминава по предната повърхност и частично по страничните повърхности на гръбначните тела от предната част на атласа до сакрума, където се губи в периоста на I и II кръстните прешлени.

Предният надлъжен лигамент в долните части на гръбначния стълб е много по-широк и по-силен. Тя е слабо свързана с гръбначните тела и плътно към междупрешленните дискове, защото е вплетена в перихондрия, перихондрия; от двете страни на прешлените, той продължава в периоста им. Дълбоките слоеве на снопове на този лигамент са малко по-къси от повърхностните, в резултат на което те свързват прилежащите прешлени, а повърхностните, по-дълги снопове лежат над 4-5 прешлени. Предните надлъжни лигаменти ограничават прекомерното разширяване на гръбначния стълб.

2. Задната надлъжна връзка, lig. longitudinale posterius (Фиг. 228; виж Фиг. 224, 227), разположен на задната повърхност на гръбначните тела в гръбначния канал. Тя произхожда от задната повърхност на аксиалния прешлен и продължава на нивото на двата горни шийни прешлени в обвивката на мембраната. Спускащият се сноп достига до началната част на сакралния канал. Задната надлъжна връзка, за разлика от предната, е по-широка в горната част на гръбначния стълб, отколкото в долната част. Тя е здраво прикрепена към междупрешленните дискове, на нивото на които е малко по-широк, отколкото на нивото на гръбначните тела. Тя е свързана свободно с тялото на гръбначния стълб, а венозният сплит е в слоя на съединителната тъкан между лигамента и тялото на гръбначния стълб. Повърхностните снопчета на този лигамент, както и предната надлъжна връзка, са по-дълги от дълбоките.

Група от къси връзки на гръбначния стълб е синдезмоза. Те включват следните групи:

1. Жълти връзки, лигави. flava (Фиг. 229; виж Фиг. 220, 223, 224), извършват интервалите между арките на прешлените от аксиалния прешлен до сакрума. Те са насочени от вътрешната повърхност и долния край на арката на горния прешлен към външната повърхност и горния край на дъгата на подлежащия прешлен, а задните им краища ограничават задните междинни отвори.

Жълтите снопчета са съставени от вертикално движещи се еластични греди, които им придават жълт цвят. Те постигат най-голямо развитие в лумбалната област. Жълтите връзки са много еластични и еластични, следователно, когато тялото е изправено, те съкращават и действат като мускули, като причиняват тялото да остане в състояние на удължаване и да намали напрежението в мускулите. При огъване връзките се разтягат и по този начин се намалява напрежението на изправителя на тялото (виж "Мускули на гърба"). Жълти връзки липсват между дъгите на Атланта и аксиалния прешлен. Тук се разтяга мембраната на обвивката, която с предния си ръб ограничава междупрешленния отвор отзад, през който преминава вторият цервикален нерв.

2. Интерспин лигаменти. interspinalia (виж фиг. 221, 226) - тънки пластинки, които изпълняват интервалите между спинозните процеси на два съседни прешлени. Те достигат най-голяма сила в лумбалния отдел на гръбначния стълб и са най-слабо развити между шийните прешлени. В предната част те са свързани с жълти връзки, а зад тях, на върха на острието, те се сливат със свръхносен лигамент.

3. Надостатусен лигамент. supraspinale (виж Фиг. 221), е непрекъснат шнур, който минава по върховете на спинозните процеси на прешлените в лумбалните и гръдни области. На дъното, тя се губи от спинозните процеси на сакралните прешлени, на върха на нивото на изпъкналия прешлен (CVII) се превръща в елементарен нухален лигамент.

4. Vyyaya лигамент, lig. nuchae (виж фиг. 226), е тънка пластина, състояща се от еластични и съединителни тъкани. Той е насочен от спинозния процес на изпъкналия прешлен (СVIIа) по протежение на шипообразните процеси на шийните прешлени нагоре и, донякъде разширяващи се, прикрепени към външния тилен гребен и външната задна вдлъбнатина; има формата на триъгълник.

5. Intertransverse лигаменти, ligg. intertransversaria (виж Фиг. 222), са тънки снопчета, слабо изразени в цервикалния и частично гръден и по-развит в лумбалната област. Този сдвоен лигамент, свързващ върховете на напречните процеси на съседните прешлени, ограничава страничното движение на гръбначния стълб в обратна посока. В областта на шийката на матката те могат да бъдат разделени или отсъстват.

Връзка на гръбначния мозък

Като се има предвид, че гръбнака е механична система, тя може да бъде сравнена с тежести. Една от гъстата, която се държи от връзките, свързва костните структури на колоната, а другата разпределя товара, запазвайки целостта на скелета през целия живот. Съединителният апарат играе важна роля в човешкото тяло, поддържайки една обща система, те не позволяват елементите на костите да се движат.

Връзките са образуванията на съединително тъканния произход на непрекъсната структура, които са част от укрепващите структури на ставата.

Основните видове връзки.

Всеки пакет има собствено име на руски и латински. Името се състои от:

 1. локализация
 2. Форма. В редица ситуации, класифицирани като дъги (arcus) шевове (raphe)
 3. Цвят.
 4. Други имена са производни на близките органи и кости.
 • Директно сухожилие.
 • Части от пакети.
 • Влакнеста вагина.
 • Свързани пакети.
 • мембрани
 • Plate.
 • Дръж се.
 • Акорд.

Структурите, държащи гръбначния стълб, могат да се различат кратко и дълго.

Анатомите се отнасят до дългите връзки:

 • Предната надлъжна връзка в латинския ligamentum longitudinale anterius - е разположена главно на предната повърхност на тялото на гръбначния стълб, огъва се около страничните области, прикрепени към периоста 1 и 2 на сакралния прешлен. Функция: предна надлъжна част при укрепване на гръбначния стълб, запазване на целостта на костните структури от патологично удължаване, защита от фрактури.
 • Задната надлъжна връзка от латинския ligamentum longitudinale posterius - е локализирана на задната повърхност на гръбначния стълб. Горната част на нишката е по-широка, отколкото на дъното. Хетерогенна навсякъде. Лигаментът има плътна консистенция в проекцията на междупрешленните дискове, на нивото на връзката на гръбначните тела е свободно. Основна функция: укрепване на гръбначния стълб, защита от механични повреди. Чрез него преминава венозният сплит, който има голяма клинична стойност при извършване на медицински манипулации.
 • Група къси шнурове образуват синедесмоза - непрекъсната структура, състояща се от съединителна тъкан. Те включват: междинни мембрани, братя и сестри от влакнест произход, шевове.

Къси пакети:

 • Жълти връзки от латински език ligamentum Flava - характеристика на тези ленти, се намира в структурата на еластични влакна, вертикално ориентирани посока. Тя е разположена директно в празнините между арките на прешлените на петия лумбален прешлен и сакралния регион. Определящата функция: поддържане на задната повърхност на гръбначния стълб, противодействие по отношение на патологичната флексия, участва в механизма за удължаване /
 • Межпородните връзки от латинската ligamentum interspinalia са плочи с малка дебелина, които запълват пространството с горните части на острието на двата близки прешлени. Най-масивният обем пада върху лумбалната област. Най-слабият в областта на шийката на матката. Основната функция на препятствието при патологичната флексия на задържаните отдели е защитена от механични увреждания на гръбначния канал, укрепване на костните структури.
 • Надспинозният лигамент, преведен на латински ligamentum supraspinale, е локализиран главно в гръдния и гръбначния стълб. Прикрепен към върховете на спинозните процеси. На дъното губи значението си, превръщайки се в рудиментарен (който загуби своята значимост с хода на еволюцията), нухален пакет на ниво III. Основната функция е запушване в патологичната флексия на задържаните части, защитено от механични увреждания на гръбначния канал, укрепване на костните структури?
 • Лигаментният лигамент, преведен на латински, ligamentum nuchae или nuchaeseptum е плоча с малка дебелина, която продължава до спинозните връзки. Той има формата на триъгълник, разположен в дълбочината на мускулите на шията, лявата и дясната страна. Тя се изтегля от 7-ия шиен прешлен до външната тилна издатина.

Видове съединения в гръбначния стълб.

В процеса на онтогенезата, човешкият гръб беше надарен с всички видове връзки. Как се свързват прешлени в гръбначния стълб?

 1. Синдесмоза е вид свързване на връзките между напречните процеси на гръбначното тяло и спинозните процеси.
 2. Синеластоза - връзките са свързани чрез арките на прешлените.
 3. Synchondrosis - тялото на редица прешлени непрекъснато взаимосвързани.
 4. Синостози - този тип състав е характерен за сакралния регион.
 5. Симфиза - характерна връзка на гръбначните тела.
 6. Диартрози - свързване на костите чрез прехвърляне на връзките между отделните процеси.

Наранявания на лигаментния апарат на гръбначния стълб.

За всички, на пръв поглед, защитата на гръбначния стълб с сухожилията, мускулите, именно той е уязвимата точка на човека. Увреждането може да увреди важната неврологична система на организма.

Помислете за основните гръбначни наранявания:

 • Подутини и навяхвания - до 50% от хората са преживели този вид нараняване поне веднъж. Основните симптоми са остра болка и падане или удари в историята. Често усложнението е чифтосване. Пациентите, които идват при лекаря-травматолог, са задали въпрос с извод от инструментални видове диагностика, например, "задната надлъжна лигамент се уплътнява, какво означава това?"
 • Увреждане на междупрешленните дискове. Увреждането на междупрешленните дискове е честа патология по време на насилствени действия. Дисковете са много деликатни структури в гръбначния стълб. Такива наранявания първо се лекуват с консервативно нанесена мазилка, пациентът трябва да спазва почивка на легло. Неврологичните симптоми трябва да се вземат предвид при поставянето на тази дианоза.
 • Вертебрални фрактури. Има много снимки с този вид повреди в Интернет.
 • Разпределете "Класически копресионна фрактура" - възниква при прекомерно сгъване на гръбначния стълб.
 • Дислокацията без фрактура е присъща на шийните прешлени. Възниква, когато развият изкълчвания на прешлените, като по този начин отделят малките стави, както и дисфункция на лигаментите.Типичните симптоми са постоянна болка в гръбначния стълб, по-силно възприемана в шията.
 • Счупвания на процесите на прешлените - прост вид наранявания - също нарушават целостта на сухожилния апарат. В областта на шийката на матката преобладават спинозните процеси. В лумбалната част, напречно.
 • Ligamentitis - възпаление на лигамента "щракване пръст" - се случва, когато има случаи на инфекциозни заболявания
 • Хематоми - кървене в лигамента
 • Калцификация - калциране на повърхността на веригата.
 • Тумори на лигамента - появата на атипични клетки

Връзките играят важна роля в постоянството на вътрешната среда на тялото. Благодарение на тях човек може да бъде задържан постоянно в постоянна позиция. Стабилизиране на части от тялото при координиране и изпълнение на сложни движения. Контролът на движението се извършва благодарение на проприорецепторите, разположени в снопове. Съхранението на апаратурата на сухожилията е необходимо още от младостта, за да продължим уверено да следим времето в старостта!

Спинални връзки

Гръбначния стълб - системата е доста сложна. Той не се състои само от известни на всички прешлени и междупрешленни дискове. Всички елементи на тази част от човешкото тяло са свързани помежду си и с други части на тялото с помощта на връзки. Това са лигаментите на гръбначния стълб и осигуряват неговата цялост от анатомична гледна точка. Те също могат да бъдат податливи на различни увреждания, водещи до дисфункция на гръбначния стълб или най-малкото прекъсване на работата му като цяло.

Какви са лигаментите?

Вертебрални връзки и наистина всякакви връзки в тялото, наричани още снопове (и някой ги нарича напълно tyazhi, въпреки че това име рядко се използва), са влакнести елементи на съединителната тъкан, които обхващат някои части от костите. По-специално, в структурата на гръбначния стълб, те са свързани с дъгите, телата и процесите на самите прешлени.

Основните функции на връзките са не само в свързването на отделните елементи на гръбначния стълб в единна система, но и в осигуряването на тяхната подвижност, укрепване на ставите и т.н. Също така, лигаментите позволяват в определени ситуации да предпазват гръбначния стълб от нараняване (например с остри завои, навяхвания).

Съвет! Връзките съдържат колаген - специален вид протеин, който им придава сила и еластичност. А еластичността на тези части на тялото дава специални еластични влакна.

Спиналните връзки са различни. Например, като цяло, те могат да бъдат разделени на дълги и къси. Първите се считат за основни "стабилизатори" на гръбначния стълб и свързват отделните й елементи по цялата дължина на гръбначния стълб. Но кратките свързват отделните костни сегменти заедно. От своя страна, дългите и късите пакети също са различни.

Таблица. Къси и дълги спинални връзки.

Дълги снопчета

Нека се запознаем с всеки от видовете спинални връзки. Предният надлъжен лигамент, който според класификацията се отнася до дългия, е относително широк и мощен шнур, прострян отдолу нагоре на гръбначния стълб отпред, а също и частично от страните. Започва в долната част на тилната кост и постепенно се разширява до първия костен сегмент на сакралната област. Предната надлъжна връзка е добре свързана както с прешлените, така и с междупрешленните дискове. Той не само осигурява гръбначния стълб с някаква опора, но и отчасти е отговорен за регулиране на налягането в дисковете. Предната надлъжна ширина е около 25 mm.

Съвет! Надлъжната предна връзка е толкова силна, че лесно може да издържи натоварване на опън до 500 kg. Почти никога не е повредена напречно дори при най-тежките и тежки наранявания на гръбначния стълб. Но в надлъжна посока, тя може да се "разслои".

Задната надлъжна е разположена почти като предната, с единствената разлика, която е противоположна на описаната по-горе - тя осигурява свързването на елементите на гръбначния стълб от задната страна. Той се спуска до сакрума от 2-ри прешлен на шийните прешлени, но се прикрепя към сегментите на гръбначния стълб по-малко плътно от предната надлъжна, въпреки че с дисковете между тях се свързва много по-надеждно. В горната си част тя е, за разлика от предната надлъжна, по-широка, отколкото в долната. Неговата основна функция е да предотврати огъването на гръбначния стълб напред. Такава връзка е много еластична, но не е без сила, може да се разпадне напълно, само ако може някак си да се увеличи 4 пъти чрез разтягане.

Suprastatic лигамент е друг дълъг лигамент. Като цяло, тя не е напълно проучена от учените. Но точно е известно, че тя се състои от достатъчно плътни влакна, има надеждна структура и е подредена така, че свързва всички спинозни процеси на гръбначния стълб, започвайки от 7-ия шиен прешлен и завършвайки с първия сакрален гръб. Във врата той влиза в т. Нар. Нухален лигамент.

Видимата лигамента е малка по размер и наподобява форма на триъгълник. Мнозина смятат, че това е просто продължение на супраспастичната връзка и един вид рудимент. Тя е тънка, но въпреки това, еластична, издръжлива и еластична. Изявен лигамент започва при спинозния процес на 7-ия прешлен на врата и завършва в горната част при тилната кост, на външния му гребен. Интересното е, че тъканите му съдържат огромно количество еластин - до 80%. Този естествен "полимер" е основният компонент на еластиновите влакна. Това означава, че такъв пакет има отлична еластичност. Видимата връзка поддържа главата, останалите функции все още не са напълно разбрани.

Съвет! Произходът на името на тази група е доста интересен. Преди това думата "viya" беше определена като врата. Затова се роди името.

Къси пакети

Що се отнася до кратките връзки, те са достойни за внимание, тъй като става въпрос за изучаване на системата за свързване на отделните елементи на гръбначния стълб в едно цяло. А имената им говорят за себе си къде се намират тези части на системата и защо са необходими (с изключение, може би, жълто).

По този начин интерпиналният лигамент прилича на тънка пластина, която се намира между съседните спинозни процеси на прешлените-съседи. Най-мощните междуосни лигаменти са разположени в лумбалната област и са по-слабо развити в шията. Те се свързват и с жълти и супраспинални връзки.

Intertransverse лигаменти - набор от тънки лъчи, които са отговорни за свързване на напречните процеси на всеки костен сегмент. Такива връзки са необходими, за да се ограничи излишъкът на гръбначния стълб встрани.

Жълтият пакет между най-късите е най-устойчив, силен, устойчив и силен. Свързващи елементи от този вид са налични по цялата дължина на гръбначния стълб от черепа до таза. Те са отговорни за свързването на дъгообразните образувания на съседни костни сегменти и са в състояние да осигурят защита срещу огъване на нервните краища и гръбначния мозък, т.е. те са част от стените на канала на гръбначния мозък. Друга функция на жълтите връзки е разтоварването на междупрешленните дискове.

Съвет! Жълтите снопчета са наистина жълти. Те се състоят от еластинови влакна, а не от колагенови влакна (последните също съществуват, но са много по-малки).

Опции за увреждане на връзки

За съжаление, лигаментите, като всяка друга част на гръбначния стълб, са предразположени към нараняване и заболяване. Най-често се появяват неприятности, когато мускулите са пренатоварени, човек е ранен, остър наклон на главата е направен и т.н. Но в някои случаи болестите могат да бъдат виновни.

Ако лигаментът е повреден или повреден, лицето ще усети болка и дискомфорт. Например, с рязко разтягане в тъканите на връзките може да се появи микро-фрактура, тъканите да се напълнят с кръв. В резултат се развива възпаление, появява се специален вид белези, може да се появи дори така нареченото калциране. Последното е калциеви отлагания, поради което лигаментите стават по-малко еластични и подвижни. В резултат се появява болка.

Спиналните връзки могат да бъдат възпалени по редица причини, основната от които е тъканна инфекция и нараняване (асептично възпаление). Последното може да провокира:

Инфекцията на тъканите може да се появи в резултат на разпространението на патогени през тялото през системата на кръвния поток. Въпреки че понякога възпалението се провокира в резултат на проникващи рани или операция.

Нелекуваните проблеми с връзките могат да дадат на човека много дискомфорт. Това е невъзможността да се изпълняват прости действия - понякога е трудно дори да се диша дълбоко. Това е и развитието на междуребрена невралгия.

Много често пациентът може да бъде диагностициран с хипертрофия на жълтите връзки, характеризиращ се с удебеляване на тъканния слой. Обикновено тя се развива само на фона на възпалителните процеси. В някои случаи с хипертрофия, човек не изпитва болка. С течение на времето обаче лигаментите стават толкова разширени, че частично запълват гръбначния канал, а нервните окончания се притискат. Резултатът е стеноза и болка в гръбначния канал, появяват се проблеми с движението на тялото. В екстремни случаи има дори парализа на крайниците.

Възпалението на жълтия лигамент може да се превърне в лигаментоза. Това заболяване се характеризира с появата на калциеви отлагания и осификация на тъканите.

Лечение и диагностика

Всяко увреждане на сухожилията изисква лечение. В противен случай могат да възникнат тъжни последствия, включително загуба на гъвкавост и амортизационни свойства. Също така увеличава риска от изпъкналости и междупрешленна херния.

Съвет! В някои случаи операцията може да изисква интервенция за коригиране на ситуацията.

Преди започване на лечението е необходимо да се постави диагноза. Най-добре е да отидете веднага на ЯМР. Този метод ще може да покаже дори малки размери на фокуси. Също така е важно и обичайното изследване от лекар. Само специалист ще може да разбере истинската причина за появата на дискомфорт и болка.

Лечението на увредените връзки в резултат на нараняване включва физическа почивка. Препоръчва се човек да лежи на плоска и твърда повърхност. Направете внезапни движения забранени. На първо място, можете да приложите студено на увреденото място - това ще направи възможно намаляването на риска от хематоми. От втория ден след нараняване можете да загреете възпаленото място и да пиете противовъзпалително.

Също така е добър вариант да се запишете в курс на мануална терапия. Можете да бъдете като тренировъчна терапия и рефлексология.

Видео - Структурата на гръбначния стълб

предотвратяване

За да се намали рискът от нараняване на сухожилията на гърба, се препоръчва да се правят прости упражнения от сферата на йога и стречинг.

Стъпка 1. Можете да извършвате прости поклащания на гърба. Те трябва да направят на равна повърхност, покрити с гимнастически мат. Трябва да лежите по гръб и да се опъвате, а след това да огънете краката си и да ги закопчате с ръце - гърбът ви ще има кръгла форма. Освен това, лежи на такъв гръб, трябва да се люлее малко, леко увеличаване на интензивността на вибрациите.

Стъпка 2. След това можете да изпълните следното упражнение: трябва да седнете на задните части, да разтегнете краката пред себе си, след това да хвърлите един крайник върху другия. След това, едната ръка (противоположното хвърлено краче) трябва да достигне външността на повдигнатото коляно. Тялото се обръща. В тази позиция трябва да седнете за около 10 секунди, след това сменете краката и ръцете си и повторете отново. И така - около 10 подхода.

Стъпка 3. След това трябва да седнете в лотосовото положение с ръце на краката си и да изправите гърба си добре, усещайки разтягането на гръбнака. След това трябва да обърнете тялото от едната страна към другата, движението е гладко.

Стъпка 4. След това трябва да се изправите, поставяйки краката си на ширината на раменете и ръцете си върху бедрата. Tazom трябва да направи кръгови движения, без да се движат раменете или краката.

Стъпка 5. След като можете да направите шията. Достатъчно е да отпуснете мускулите и да спуснете брадичката на гърдите, след което направете няколко кръгови движения с главата.

Стъпка 6. След това, изправен изправен, трябва леко да повдигнете главата и след това да го наклоните назад.

Стъпка 7. Можете просто да кимате с глава, да го спускате и повдигате.

Превенцията ще помогне за обучението на сухожилията и мускулите и ще намали риска от болка и дискомфорт поради увреждане на връзките. Обучените части на тялото са много по-устойчиви на въздействието на редица външни фактори, отколкото на нетренираните. Така че, изпълнявайки просто набор от упражнения, които могат да се правят дори и в офиса, има шанс да се спасят лигаментите на гърба от наранявания и неприятни последствия.

Структурата на лигаментите на гръбначния стълб

Връзката на прешлените един с друг в гръбначния стълб се извършва от различни видове стави - хрущялни, дискови и ставни. Тези съединения се подсилват от множество лигаменти, опънати между елементите на гръбначния стълб.

Вертебрални двигателни сегменти

Гръбначните стави играят важна роля за осигуряване на неговата мобилност. Основната функция на връзките е да закрепят заедно прешлените. Връзките на гръбначния стълб, в комбинация с сухожилията и мускулите, осигуряват естествената гъвкавост на гръбначния стълб, като я предпазват от нараняване с прекомерно разтягане и огъване.

Лигаментната тъкан се състои от два вида влакна - колагенови влакна, които осигуряват необходимата сила, и еластични, които са отговорни за подвижността на гръбначните стави.

В анатомията на гръбначния стълб има два основни вида връзки - дълги и къси. Дългите лигаменти са основните стабилизатори на междупрешленния възел. Те осигуряват връзка на прешлените по цялата колона. Късо преминава от прешлен към прешлен.

дълго

Предна надлъжна. Около 25 мм ширина, тя минава по цялата дължина на гръбначния стълб от основата на черепа до сакрума. Снопът е така наречен, защото свързва прешлените на предните повърхности и влакнестите пръстени на междупрешленните дискове. Тази голяма свързваща нишка има висока якост, издържаща натоварване от няколко стотин килограма. Поради уникалните си якостни характеристики, при повреда, лигаментът се разслоява в надлъжна посока и не се разкъсва. В допълнение към ограничителната функция при огъване на гръбначния стълб, тя участва в регулирането на налягането вътре в междупрешленните дискове, които абсорбират ударните натоварвания на гръбначния стълб.

 • Задните надлъжни лигаменти се спускат по цялата дължина на гръбначния стълб от втория шиен прешлен до сакралната област и свързват задната повърхност на прешлените една с друга, както и задната част на влакнестите пръстени. Тя е прикрепена към гръбначните тела по-свободно, а с междупрешленните дискове връзката му е по-силна. Той също така затваря задната част на дисковете. Задният лигамент ограничава предното огъване на гръбначния стълб. Еластичната сила, действаща върху опънатата страна, е по-малка от тази, която се упражнява от по-широката предна връзка. Вълнообразната структура на колагена им позволява да се удължават еластично при ниски натоварвания, но при по-високи напрежения и ъгли на огъване на прешлените между тях те показват своите твърди, здрави свойства. Това ви позволява да предпазите влакната в пръстеновидното пространство, ограничавайки обхвата на сгъване на гръбначния стълб. Еластичните надлъжни връзки се разрушават напълно само при четирикратно удължаване.
 • Надоститичният лигамент от плътни надлъжни влакна осигурява свързването на всички спинозни процеси на прешлените от VІ прешлен в цервикалния участък до сакрума. В горната част плавно се превръща в бутане.
 • Вечната връзка е тънка еластична плоча във формата на триъгълник, свързващ спинозния процес на VІ прешлен на шийната област, процесите на другите цервикални прешлени между тях и външния ръб на тилната кост. Той помага на мускулите да поддържат главата. Междуклетъчната субстанция на нухалната връзка се състои главно от еластин, основният компонент на гъвкавите съединително тъканни влакна.
 • Всички връзки на гръбначния стълб

  кратко

  • Интерспин връзките под формата на най-тънките плочи запълват пространството между спинозните процеси на двойката от най-близките прешлени. Най-силните от тях са в лумбалния отдел на гръбначния стълб, по-слабо развит в цервикалния. В предната част те се свързват с жълтото, а зад - с супраспастичния лигамент на гръбначния стълб.
  • Трансграничните връзки, състоящи се от тънки греди, също са най-развити в долната част на гърба. Те свързват върховете на напречните процеси на прешлените под формата на сдвоени корди. Основната функция на тези връзки е да се ограничи изкривяването на гръбначния стълб в страничната посока.
  • Жълтите връзки са най-силните, най-силните, еластични и еластични. Те са разположени по цялата дължина на гръбначния стълб между основата на черепа и таза, свързват арките на прилежащите прешлени и предпазват гръбначния стълб и нервите от компресия и завои, както и облекчават междупрешленните дискове. Жълтите връзки са съставени от жълтеникаво-влакнеста еластична тъкан, откъдето идва и името им. Те съдържат два пъти по-еластични влакна от колагеновите влакна. Структурата на жълтите лигаментни влакна, които са произволно ориентирани помежду си, им позволява да се разтягат при големи деформации без да се увреждат. Тези връзки могат да се разтеглят четири пъти от първоначалната им дължина без никакви признаци на увреждане. Те осигуряват подкрепа за гръбначния стълб, дисковете, костите и мускулите от главата до върха на опашната кост, създават защитен слой тъкан за ставите.

  Лечение и профилактика

  Йога за укрепване на спиналните връзки

  Благодарение на сухожилията, огъване, усукване и други движения на прешлените се случват в безопасни граници.

  Частично разкъсване или навяхване е придружено от силна болка, която може да продължи няколко седмици, както и мускулни спазми. Поради ограниченото притока на кръв, възстановяването на лигаментите може да отнеме много време.

  Повечето наранявания на гръбначния стълб се случват в лумбалния отдел на гръбначния стълб. Това е така, защото ние постоянно използваме долната част на гърба в ежедневните ни дейности и движения, като повдигане, ходене, работа, седене или изправяне.

  Разтягането на гръбначния лигамент отговаря добре на консервативното лечение - пасивна почивка, студени компреси върху увредената област, масаж, упражнения, обезболяващи и спазмолитици, физиотерапия.

  Пилатес и йога ще помогнат за укрепване на връзките и мускулите на гърба.

  Всички връзки на гръбначния стълб

  Благодарение на лигаментите, гръбначният стълб може да бъде както стабилен, така и мобилен. Връзките участват във всяко човешко движение и осигуряват защита на гръбначния мозък от различни видове механични въздействия. Подвижността на гръбначния стълб се осигурява от такива дълги връзки (предна и задна надлъжна, надвесена, нухална) и къса (междуколесна, междупреходна, жълта).

  Лигаментният апарат в областта на шийните прешлени и тилната кост е представен от две атланто-тилни мембрани. Някои връзки са предназначени за свързване на гръбначния стълб с ребра. Iliopsoas свързва сакрума и петия лумбален прешлен. Укрепването в тази област се дължи и на надлъжните връзки.

  Прекъснати и непрекъснати връзки

  Съединителният апарат на гръбначния стълб включва всички видове връзки между дъгите, телата на един или повече прешлени, части от сакрума, процесите на ставите и др. С помощта на сухожилията човек може да се огъне в различни посоки, да се върти и да извърши всички налични движения в реални граници, без да увреди билото. Микрораздразненията или разтягането причиняват силна болка, която не изчезва дълго време поради трудностите на регенерацията на тази област на тялото.

  Връзката на прешлените между тях

  Прешлените, чиито тела са част от опората за цялото тяло, се комбинират с помощта на междупрешленните дискове (симфиза). Те лежат между тях. Такъв хрущял е около ¼ от дължината на билото. Дискът е специфичен вид влакнест хрущял. Неговата структура включва крайната част (влакнест пръстен) и централната (желатинова сърцевина).

  Крайната част се състои от три различни вида влакна: концентрични, наклонени и спираловидни. По ръба те са фиксирани към прешлените върху периоста. Основният амортизиращ слой е централната част. Тя има уникалната способност да се движи, когато гърбът е огънат в обратна посока. Според структурата, тази сърцевина може да бъде неразделна или да има малка дупка в центъра. Тя е много по-междуклетъчно вещество, отколкото еластичните влакна. По форма тя е абсолютно идентична с повърхностите на прешлените една срещу друга.

  В дебелина, те се различават в различните части на билото - нараства по-близо до долните части.

  Дугообразните стави се образуват между ставните процеси. Капсулата им е фиксирана по ръба на хрущяла. Равнината на този елемент не е еднаква на различни места: тя е плоска в шийните и гръдни области, а в лумбалната има цилиндрична форма. Поради факта, че ставните процеси се свързват и се намират от двете страни, се създават комбинирани стави: един се движи и предизвиква подобно действие във втория.

  Връзките на гръбначния стълб са дълги и къси. Дълги - основните стабилизатори, които също свързват прешлените по цялата дължина на билото. Кратките са насочени от едно тяло в друго.

  Дългите връзки на гръбначния стълб включват:

  • предна надлъжна;
  • надлъжна задна част;
  • nadostistuyu;
  • nuchae.

  Накратко включват:

  Преден надлъжен лигамент

  Ширината му е 2,5 см. Тя продължава по цялата дължина на билото от основата на черепа до сакрума. Това снопче получи името си поради факта, че свързва предните страни на прешлените и влакнестите пръстени на дисковете. Това е много голяма свързваща нишка, която се характеризира с повишена здравина и може да издържи натоварване от няколкостотин килограма. Поради това свойство, когато е ранено, сухожилието се разделя на слоеве и не се разкъсва. Той действа като ограничител по време на обратното движение и регулира налягането в дисковете. В долната част на билото тя е много по-широка и по-силна, отколкото в горните, тъй като те трябва постоянно да издържат на по-голямо налягане. В този сноп, дълбоките снопове са по-ниски по дължина от тези, разположени повърхностно, така че те успяват да обединят съседните тела, а повърхностните да лежат за дължина от четири или повече прешлени.

  Задната надлъжна връзка

  Той се намира в гръбначния стълб, като се започне от II шийния прешлен и се простира до сакрума, свързва всички прешлени от задната страна и задната част на влакнестите пръстени. Тя не е толкова плътно прикрепена към тялото на прешлените, но е по-здраво прикрепена към дисковете. Почти напълно затваря задната страна на дисковете. Той изпълнява ролята на ограничител по време на отклонение в посока напред.

  Силата на тази еластична връзка е по-ниска от тази на предната. Нейната вълнообразна структура позволява еластично увеличаване на дължината с малки натоварвания и да бъде твърда - с големи. Надлъжни по структура, такива влакна са много еластични и могат да бъдат наранени само с 4-кратно разтягане.

  Надост сноп

  Състои се от много надлъжни влакна с много плътна структура. Този сноп свързва всички спинозни процеси на прешлените от VII врата към сакрума. В горната част тя органично се превръща в бутане.

  Закръглена китка

  Тази триъгълна плоча е много тънка, но еластична. Той свързва спинозния процес на 7-ия шиен прешлен с процесите на гръбначните тела, а също и с тилната кост по външния й гребен. Една от функциите му е да поддържа главата. Неговото извънклетъчно вещество е еластин, както при гъвкавите съединително тъканни влакна.

  Жълти пакети

  Те имат най-високи нива на сила, еластичност, здравина и еластичност. Тяхната дължина продължава по целия хребет. Те свързват арките на съседните прешлени и предпазват нервите и гръбначния стълб от нараняване поради прекалено много огъване или компресия, а също така отстраняват част от товара от междупрешленните дискове. Той има по-еластични влакна, отколкото колагеновите влакна. Влакната са ориентирани един към друг произволно, което им дава уникална способност да се разтягат дори при значителни натоварвания без никакви повреди. Те могат да се разтеглят 4 пъти без увреждане. Те осигуряват подкрепа на всички елементи: билото, дисковете, както и защита на ставите.

  Когато разтегателният мускул, разположен на гръбначния стълб, събира арките на прешлените, жълтият лигамент се скъсява без образуване на гънки. При сближаването на арките на прешлените, като разтегателни мускули, те изправят последната.

  Межпородни връзки

  Те са много тънки плочи, които запълват пространството между спинозните процеси на две съседни гръбначни тела. Те се различават по сила: най-силните - в долната част на гърба, а най-слабите - в шията. В предната част те са свързани с жълто, а в задната част - с супраспастичната връзка.

  Трансгранични връзки

  Това са вертебралните връзки, които се състоят от малки снопове. Най-силните се намират и в лумбалната област. Тези връзки обединяват върховете на напречните процеси на прешлените. По вид те са сдвоени нишки. Тяхната основна функция е да ограничат извивката на билото в посока отстрани. В областта на шийката на матката те са или раздвоени или не.

  С череп

  Контактът на прешлените на шията и тилната кост се среща в атлантазокарпалната става. Образува се от тилни кондилии и атлас. Оста на фугите са в надлъжна посока и малко по-близо до предната част. Фугите имат формата на елипса. Това са комбинирани стави, така че те се движат едновременно. Те позволяват кимане и някои движения встрани. Лигаментният апарат на гръбначния стълб е представен тук от две атланто-окципитални мембрани: предна и задна. Разделението, разположено от двете страни, образуват страничните анталоциларни връзки.

  Ребра с прешлени

  Някои връзки на гръбначния стълб са предназначени да се свързват с ребрата по задните им ръбове. Привързаността минава през крайко-прешлените стави. В тяхната кухина е куп на главата на ребрата. Той разделя кухината вътре в чифт камери. Тънките стени на капсулата също са фиксирани с лъчиста връзка на главата на ребрата. Неговият край има формата на вентилатор.

  Координално-напречната става има редица ребра-напречни връзки: горна, странична, лумбална и реберна напречна. Всички тези снопове служат и за поддържане на гръбначния апарат.

  Гръбначен стълб с таз

  Връзките на гръбначния стълб осигуряват връзката на сакрума и 5-тия лумбален прешлен. Илео-лумбалният лигамент се намира в пространството между антеролатералната страна на 5-тия лумбален, 1-ия сакрален прешлен и илиачния гребен (неговата задна част). Укрепването се засилва от предните и надлъжните връзки, които огъват гръбначния стълб в долната част на гърба.

  Съединението между сакрума и опашната кост

  В сакралната става има 5 прешлени. Тази кост има клиновидна форма. Намира се под талията. Предната страна е вдлъбната и насочена в тазовото пространство. Има пет напречни линии. Задната част е изпъкнала във формата. Връзките и ставите на гръбначния стълб завършват със съединение между сакрума и опашната кост. Връзката му с широка кухина се прави с помощта на диск. Артикулацията се подсилва от редица саркокоцигови връзки: странично, предно, повърхностно и дълбоко.

  В повечето случаи наранявания на гръбначните връзки се появяват в лумбалната област, тъй като тя постоянно носи тежки натоварвания. Подобни наранявания се лекуват с консервативни методи: почивка, почивка, масаж, физиотерапия, спазмолитици и др. Укрепване на сухожилия апарат може да се прави пилатес или йога.

  Човешко тяло # 42, страница 14

  Енциклопедия на медикамента

  ANATOMIC ATLAS

  Надлъжен лигамент

  Прешлените са свързани помежду си чрез връзки, вървящи по гръбначния стълб. Мощните еластични влакна на тези връзки дават на гръбнака силата и правят възможен доста широк диапазон от движения.

  Предни и задни надлъжни връзки на шията, изглед на дясното

  Връзки - две връзки, които се простират от черепа до сакрума и здраво свързват прешлените на целия гръбначен стълб.

  ДЪЛГОТВОДИНИ Предната надлъжна връзка е широка, мощна връзка от влакна от съединителна тъкан, прикрепени към предната повърхност на междупрешленните дискове и прешлените. Той свързва всички прешлени и завършва в черепа под формата на предната Атланто-окципитална мембрана.

  Задните надлъжни лигаменти вече са по-слаби от предния лигамент, разположен е по задната повърхност на гръбначните тела и на нивото на първия шиен прешлен навлиза в повърхностната мембрана, която се прикрепя към черепа.

  Има много по-кратки връзки, свързващи всеки прешлен с горния и долния прешлен. Жълтите връзки, съдържащи еластични влакна, поддържат физиологичните извивки на гръбначния стълб и имат поддържаща роля в изправянето на гръбначния стълб след накланяне напред, прикрепен към черепа под формата на задната атланто-окципитална мембрана.

  ХИДРАВЛИЧНА ЗАВЪРШВАЩА СВЪРЗВАЩА СВЪРЗВАЩА СВЪРЗВАЩА СВЪРЗВАЩА СВЪРЗВАЩА СВЪРЗВАЩА ЧАСТ t Тя се движи по шиповидните процеси на шийните прешлени и служи като място за прикрепване на мускулите, по-специално трапецовидния мускул. Изявеното сухожилие поддържа главата и се разтяга, когато шията е огъната.

  Лигаментна структура

  Еластичността на връзките и тяхната способност за малко обратимо разтягане се постига благодарение на влакнестата структура на тъканта. Този механизъм осигурява стабилност и поддържане на формата на ставите преди, по време и след движение.

  Някои лигаменти, като напр. Лигамент на задната част на врата, имат значително по-голямо количество еластични влакна, отколкото други, което им позволява да издържат на по-голямо натоварване на опън, без да се счупят. Ставите, които са заобиколени от подобни връзки, имат по-голям диапазон от движения.

  По цялото тяло има огромен брой връзки, свързващи костите в ставите заедно. Те се състоят от плътна съединителна тъкан, която се формира от тясно лежащи снопове колаген и еластични влакна с малък брой клетки - фибробласти, синтезиращи основните компоненти на тези влакна. Всички влакна са разположени в една и съща посока, което осигурява тяхната изключителна якост на опън.

  Не чупете!

  лечение на ставите и гръбначния стълб

  • болест
   • Arotroz
   • артрит
   • Анкилозиращ спондилит
   • бурсит
   • дисплазия
   • ишиас
   • миозит
   • остеомиелит
   • остеопороза
   • фрактура
   • Плоски стъпала
   • подагра
   • радикулит
   • ревматизъм
   • Подпора на петата
   • сколиоза
  • стави
   • коляно
   • брахиален
   • бедро
   • крака
   • ръце
   • Други стави
  • гръбначен стълб
   • гръбначен стълб
   • остеохондроза
   • Цветна област
   • Торакален отдел
   • Лумбална гръбнака
   • херния
  • лечение
   • упражнения
   • операции
   • От болка
  • друг
   • мускули
   • Поредици

  Спинални връзки

  Анатомични и биомеханични особености на гръбначния стълб

  При всяко разкъсване на сухожилията, като правило, се дава благоприятна прогноза. Основното нещо е да се консултирате със специалист навреме, за да получите адекватно лечение. Ако обаче лечението се отложи за дълго време, тогава пациентът може да развие симптоми, подобни на лумбаго или остеохондроза, и той ще изпитва затруднения с удължаване и сгъване.

  Ако гръдната област страда, тогава болката, сковаността и напрежението ще бъдат локализирани в областта на гърба. Кашлицата също може да причини дискомфорт. При разглеждане често се разкрива

  Прешлените са взаимосвързани в различни отдели по различни начини, има прекъснати и непрекъснати връзки, което му осигурява по-голяма стабилност и същевременно достатъчна мобилност.

  Интервертебралните или фасетирани стави свързват съседни прешлени и са разположени от двете страни на гръбначния дъг симетрично. Ставните процеси на прилежащите прешлени са насочени един към друг, краищата на процесите са покрити със ставния хрущял. Хрущялът има хлъзгава гладка повърхност, така че триенето между костите, които образуват ставата, е значително намалено. Краищата на ставните процеси са заобиколени от запечатана ставна капсула. Клетките на ставния мехур произвеждат синовиална течност. Той е необходим за храненето и смазването на ставния хрущял.

  Ограничаване на удължаването на двигателните сегменти на лумбалния отдел на гръбначния стълб: L1-L2 и L

  В момента се систематизират основните типове функционални нарушения с изгладени и хиперлордотични варианти на промени в гръбначния стълб.

  Съответно лумбалните дискове, изпълнени с най-голям товар, са с най-голяма височина - 1/3 от височината на тялото;

  • За TH12 на гръдния прешлен, напречният им размер постепенно се увеличава, приближавайки се до размера на горните лумбални прешлени; междупрешленните дискове в гръдната област имат по-ниска височина, отколкото в областите на лумбалната и цервикалната област; дебелина на междупрешленния диск е 1/3 от височината на съответния прешлен; междупрешленните отвори в гръдната област по-тесни, отколкото в цервикалния; гръбначният канал също е по-тесен, отколкото в лумбалната област; присъствието в корените на гръдния кош на голям брой симпатични влакна не само предизвиква особен вегетативен цвят на гръдната радикулопатия, но може също да предизвика развитие на висцерална болка и дискинезии; сравнително масивни, удебелени в краищата, напречните процеси на гръдните прешлени са наклонени донякъде назад и спинозните процеси са рязко наклонени надолу; горният край на реброто се присъединява към предната повърхност на удебеления свободен край на напречния процес, като образува истинско крайбрежно съединение; друга част се образува между главата на ребрата и страничната повърхност на тялото на гръбначния стълб на нивото на диска.
  • Интервертебрални отвори C
  • Участието в образуването на предната стена на гръбначния канал, напротив, свободно се разпространява по повърхността на гръбначните тела и се съединява с диска. Този лигамент е добре представен в шийката на гръбначния стълб и гръдния кош; в лумбалната част тя се свежда до тясна лента, по време на която често могат да се наблюдават дори пролуки. За разлика от предната надлъжна връзка, тя е много слабо развита в лумбалната област, при която най-често се забелязва пролапс на диска.

  Гръбначният стълб трябва да се разглежда от анатомичната (биомеханична) и функционална страна.

  Ако подозирате увреждане на гръбначния лигамент, трябва веднага

  Гръбначните стави, за разлика от ставите на крайниците, имат следните характеристики

  • Интервертебралните отвори са разположени в латералните части на гръбначния стълб и се образуват от телата, краката, а също и от ставните процеси на съседните прешлени. Вените и нервите излизат през междупрешленните отвори и артериите, подаващи гръбначния стълб, влизат в артериите. Между двойката прешлени са две дупки.
  • 2

  1. При заглаждане на физиологичните изкривявания на гръбначния стълб се развива функционално разтягане, характеризиращо се с принудително положение на пациента (в положение на огъване) и включващо:

  Най-честото локализиране на издатини и пролапси на диска съответства на най-претоварените участъци: разстоянието между L

  Тези стави са подсилени със силни връзки. Когато гръбначният вик се върти, ребрата и страничните повърхности на гръбначните тела с напречни процеси следват гръбначния стълб, обръщайки се около вертикалната ос като цяло.

  Спинални връзки

  Анатомично, гръбначният път се състои от 32, понякога 33 отделни прешлени, свързани помежду си с междупрешленните дискове (art. Intersomatica), които представляват синхронза и ставите (art. Intervertebrales). Стабилността или стабилността на гръбначния стълб се осигурява от мощен свързващ апарат, който свързва гръбначните тела (lig. Longitudinale anterius et posterius), и капсулата на междупрешленните стави, връзките между прешлените (lig. Flava), връзките между спинозните процеси (lig. Supraspinosum et intraspinusinusinusinusinusinusinusinusinusinusinusinusinusinusinusinusinusinusinusinusinus)., А също и проблеми с склонност към една от страните.

  Свържете се с ортопедичен травматолог:

  Една херния на гръбначния стълб или междупрешленната херния е изместване на пулпното ядро, разположено в междупрешленния диск, с разкъсване на влакнестия пръстен. Най-често тази патология се появява в лумбосакралния регион, много по-рядко в шийните и гръдни области. Клиничните признаци на гръбначния херния са локална болка в проекцията на увредения диск, утежнена от усилие, излъчващо се в седалището, както и по протежение на задната част на бедрото, изтръпване, изтръпване в областта на иннервацията на увредените корени, нарушена чувствителност в долните крайници, както и дисфункция на тазовите органи. С локализацията на херния в областта на шийката на матката, характерна е болка, излъчвана към горния крайник, замаяност, артериална хипертония, изтръпване на пръстите. При поражение на гръдната област има постоянна болка при работа в принудително положение, локализирана в гръдния кош. Лечението на междупрешленната херния се състои от системна противовъзпалителна терапия (НСПВС), както и от хирургично лечение. Показания за хирургично лечение на гръбначния стълб при тази патология са неврологичните нарушения и болков синдром, устойчиви на консервативна терапия. Хирургичното лечение се състои от интраламинарно микрохирургично отстраняване на дискова херния. Активно се развива и посоката на ендоскопското отстраняване на междупрешленната херния

  • Ограничаване на подвижността в двигателните сегменти на шийните прешлени, включително в областта на главата на ставите;
  • 4
  • Гръдният кош се отличава с две характеристики:
  • , С
  • (Общо 23 лигамента) са сегментирани, вариращи от прешлените С до S прешлените. Тези връзки действат като в гръбначния канал и по този начин намаляват неговия диаметър. Поради факта, че те са най-развити в лумбалната област, при патологична хипертрофия могат да се наблюдават явления на компресия на хвощ.

  От биомеханична гледна точка гръбначният стълб е подобен на кинематична верига, състояща се от отделни връзки. Всеки прешлен се събира в съседните три точки:

  Когато лигаментите са наранени на нивото на кръста, болката може да се появи не само в тази област, но и да се даде на бедрата и задната част на бедрото. Освен това в някои случаи на пациента е трудно да се наведе и да вдигне краката си.

  Което ще насочи пациента към рентгенова снимка, за да се изключи спинална фрактура, ултразвук на апаратурата на лигамента или магнитен резонанс.

  • между прешлените на цервикалния, гръдния и лумбалния отдел на гръбначния стълб има синхронна неактивна връзка с помощта на влакнест хрущялен диск, който осигурява здравината на ставата, еластичността и съпротивлението на пружината;

  Спиналната фрактура е нарушение на анатомичната цялост на гръбначните кости под въздействието на сила, провокираща рязко прекомерно огъване на гръбначния стълб или директно при експозиция на травматичен агент. Според механизма на увреждане се различават тези видове гръбначни фрактури: компресия, флексия-дистракция, ротационна фрактура на гръбначния стълб. Симптомите на гръбначните фрактури зависят от местоположението на увреждането. Характерните симптоми са болка, изтръпване, мускулни спазми, промени в чревната подвижност, парализа (този симптом показва увреждане на гръбначния мозък). Диагнозата се поставя на базата на рентгенова, компютърна томография, магнитен резонанс на гръбначния стълб. Лечението на гръбначните фрактури може да бъде консервативно (специални корсети за задържане) или оперативно (необходимо за спинални фрактури с изместване). При лечение на компресионни фрактури се използват вертебропластика и кифопластика

  Синдром на долния наклонен мускул на главата;

  Шийните прешлени

  Нормален кифотичен завой, за разлика от лордския завой на шийните и лумбалните области;

  • 6
  • Механичната роля на тези връзки
  • В две междупрешленни стави на гърба и телата (през междинното гръбначно тяло) отпред.
  • Експертите идентифицират три степени на увреждане на връзките.
  • Класическата схема на лечение включва спазване на почивка с ограничено физическо натоварване, налагане на бандажи под налягане, охлаждане на компреси през първите часове след нараняване, нестероидни противовъзпалителни средства, физиотерапия и последваща рехабилитация. Хирургичното лечение е показано само в случай на пълно отделяне на лигамента.• има фиксирана синозна връзка между прешлените на сакрума и опашната кост;Открихте грешка в текста? Изберете го и натиснете Ctrl + Enter.В някои случаи - LУвреждания на дълбоките флексиращи мускули на шията и стерилно-клетъчния мускул;итеАртикулация на всеки прешлен с чифт ребра.
  • И СРазлични и особено важни от гледна точка на статиката и кинематиката на гръбначния стълб:Ставите между ставните процеси са истинските стави.
  • първи
  • Клиниката Биати е специализирана в
  • • между ставните процеси на прешлените, между прешлените и ребрата има подвижна връзка с диартроза.Споделяне: Добавяне на коментар Харесвате ли това:3
  • Преден скелетен мускулен синдром;
  • И по-рядко между С и S1;
  • Стабилност и подвижност на гръдния кош

  Те запазват цервикалната и лумбалната лордоза, като по този начин засилват действието на паравертебралните мускули;

  Разположени една над друга, прешлените образуват два стълба - преден, изграден за сметка на гръбначните тела, и задната част, образувана от арките и междупрешленните стави.

  Гръден кош

  Поставете, когато има счупване или разкъсване на някои влакна.Лечение и рехабилитация на гръбначния стълб и опорно-двигателния апаратПоддържането на стабилност и подвижността на гръбначния стълб се осигурява от междупрешленните дискове, аркутални стави, връзки, мускули.

  Човешкият стомах се справя добре с чужди тела и без медицинска намеса. Известно е, че стомашният сок може дори да разтвори монети.

  • Синдром на зоната на горната фисура (синдром на мускула, който повдига лопатката);
  • Пулпното ядро ​​се намира на границата на задната и средната трета на диска. Влакнестият пръстен в тази област е много по-дебел в предната част, където е поддържан от плътна предна надлъжна връзка, която е най-силно развита в лумбалната област. Гърбът на фиброзния пръстен е по-тънък и се отделя от гръбначния канал с тънък и по-слабо развит задни надлъжен лигамент, който е по-здраво свързан с междупрешленните дискове, отколкото с гръбначните тела. С последния, този лигамент е свързан с разхлабена съединителна тъкан, в която е положен венозен сплит, което създава допълнителни условия за образуването на издатини и пролапси в лумена на гръбначния канал.

  Основните стабилизиращи елементи са: а) гръден кош; б) междупрешленните дискове; c) влакнести пръстени; г) сухожилия (предни и задни надлъжни връзки, лъчева връзка, реберно-напречна връзка, между напречни връзки, жълти лигаменти, между- и супраспинозни връзки).

  Има триъгълна форма. Оста на отвора в участъка преминава в наклонена равнина. По този начин се създават условия за стесняване на отвора и компресиране на гръбначния стълб по време на разкриването на бълбука;

  Определете посоката на движение на гръбначните тела, чиято амплитуда се контролира от междупрешленните дискове;

  Подвижността на гръбначния стълб, нейната еластичност и еластичност, способността да издържат на значителни натоварвания до известна степен се осигуряват от междупрешленните дискове, които са в тясна анатомична и функционална връзка с всички структури на гръбначния стълб, които образуват гръбначния стълб.

  , Специалистите от клиниката ще помогнат за възстановяване на здравето след травма или хирургично лечение. Специалните авторски техники ще позволят да се отървете от болките в покой и движение, да създадете мощен мускулен корсет, създавайки пълна свобода на движение. Уникални авторски симулатори, дизайнери, които лесно могат да променят да изпълняват определени задачи, ще ви позволят да развиете дори дълбоки мускули и да върнете всички скелетни функции. Класове императивно-коригираща гимнастика под ръководството на опитен инструктор многократно ще подобрят ефективността на рехабилитационната програма. Комбинацията от медикаментозно лечение, физиотерапия и физиотерапия с авторския метод на рехабилитация позволява да се постигне положителен ефект в най-кратки срокове за пациенти от всякаква възраст с най-разнообразни

  В гръбначния стълб има 23 междупрешленни диска.

  По време на работа нашият мозък изразходва количество енергия, равно на 10-ватова крушка. Така че изображението на крушка над главата в момента на появата на интересна мисъл не е толкова далеч от истината.

  Синдром на предната гръдна стена;

  Една от характерните черти на гръбначния стълб е наличието на четири така наречени физиологични криви, разположени в сагиталната равнина:

  Лумбосакрален гръбначен стълб

  Ребрата с лигаментна апаратура осигуряват достатъчна стабилност и в същото време ограничават подвижността по време на движенията (сгъване - разширение, странични наклони и ротация).

  • Спинозни процеси на шийните прешлени (с изключение на С
  • Защитете гръбначния стълб директно чрез затваряне на пространството между плочите и индиректно чрез тяхната еластична структура, благодарение на което по време на удължаването на тялото тези връзки остават напълно опънати (при условие, че ако те бъдат намалени, техните гънки ще стигнат гръбначния мозък);
  • Интервертебралният диск играе водеща роля в биомеханиката, тъй като е “душата на движението” на гръбначния стълб (Franceschilli, 1947). Като сложна анатомична форма, дискът изпълнява следните функции:
  • Означава частично прекъсване на сухожилията, и
  • Гръбначна травма
  • Тяхната обща височина може да бъде една четвърт от дължината на гръбначния стълб.
  • Има много любопитни медицински синдроми, например, обсесивно поглъщане на обекти. В стомаха на един пациент, страдащ от тази мания, са открити 2500 чужди тела.
  • ;В някои случаи - синдром на химерокапуларен периартрит;Цервикална лордоза, образувана от всички шийни и горни гръбначни прешлени; най-голямата издатина пада на ниво СВНИМАНИЕ! По време на движенията в областта на гръдния кош, въртенето е най-малко ограничено.7
  • Заедно с паравертебралните мускули допринасят за привеждане на тялото от вентралната флексия в изправено положение;
  • Третият, Специалистите от клиниката за рехабилитация на биатхите са в състояние да върнат пациента в пълен активен живот, независимо от сложността на патологията, неговата възраст и психологическо състояние.Най-голямата дебелина на дисковете в лумбалната част на гръбнака, където може да достигне 10 mm. Междупрешленните дискове съдържат желатиново ядро, затворено във влакнест пръстен.Ако черният Ви дроб престане да работи, смъртта би настъпила в рамките на 24 часа.Синдром на бедрената мускулна група;
  • В някои случаи синдромът на външната ултранозна епикондилоза;5Междупрешленните дискове, заедно с влакнестия пръстен, в допълнение към амортизацията, изпълняват стабилизираща функция: в този участък дисковете са по-малки, отколкото в шийните и лумбалните области, което намалява мобилността между гръбначните тела.А) разделени и спуснати надолу;Те имат инхибиторен ефект върху ядрата на пулпата, които чрез натискане на интердиска са склонни да отлагат две съседни гръбначни тела.
  • Осигуряване на подвижността на гръбначния стълб,Съответно се поставя, когато лигаментът е напълно счупен.След курс на рехабилитационно лечение ще живеете без болка!
  • Ставни стави между ставните процеси на прилежащите прешлени. На напречните процеси и телата на гръдните прешлени има ребрата (пресечната речна ямка, долната и горната речна ямка) са местата на диартротичното съчленяване на прешлените с ребрата (Фигура 165)

  Когато любителите целуват, всеки от тях губи 6,4 калории на минута, но в същото време обменят почти 300 вида различни бактерии.

  Синдром на освобождаване на феморалния мускул;

  Ограничаване на подвижността на първото ребро, в някои случаи - I-IV ребра, ключични стави;

  • И С
  • Състоянието на сухожилния апарат определя стабилността на гръдния кош.
  • Ставните процеси са относително къси, те са в наклонено положение между челните и хоризонталните равнини, което определя значително количество движения на сгъване и удължаване и донякъде ограничени странични наклонности;
  • Връзката между дръжките и процесите на прилежащите прешлени се извършва не само в жълто, но и между интестростазите, ипостазите и междупреходните връзки.
  • Защита на гръбначните тела от постоянна травматизация (амортизационна роля).
  • Има и няколко степени на стрес. Първият е свързан с физическото натоварване и болката, която се появява след тях. Втората - болката се появява директно по време на тренировка и след нея, но не засяга работата. Третата степен е подобна на втората, но тук човек се оплаква от дискомфорт в процеса на работа. С четвъртата степен на стрес човек се измъчва от постоянна болка, която му пречи да води нормален живот.
  • Не вярвате, че можете да се отървете от травма на сухожилията за кратко време?
  • Фиг. 165. Осмият гръден прешлен: 1 - напречна реберна ямка;
  • Черният дроб е най-тежкият орган в нашето тяло. Средното му тегло е 1,5 кг.
  • Мускулен синдром с крушовидна форма;
  • Синдром на гладкост на лумбалната лордоза;
  • Редица автори (Хелдсуърт, Денис, Джам, Тейлър и др.) Обосновават теорията за стабилността с три подкрепления.
  • Ротационните движения се извършват главно от горните шийни прешлени, дължащи се на цилиндричната става на зъбообразния процес със ставната повърхност на прешлен С1;
  • В допълнение към дисковете и надлъжните връзки, прешлените са свързани с две междупрешленни стави, образувани от ставни процеси с характеристики в различни части. Тези процеси ограничават междупрешленните отвори, през които излизат нервните корени.

  ВНИМАНИЕ! Всеки патологичен процес, отслабвайки функцията на диска, нарушава биомеханиката на гръбначния стълб. Функционалните възможности на гръбначния стълб също са нарушени.

  • Такива увреждания се диагностицират при хирург или травматолог. Понякога разликата се вижда по време на външен преглед, дължащ се на
  • Регистрирайте се за консултация - нашите специалисти ще ви разкажат за възможностите за лечение и ще отговорят на вашите въпроси.
  • Спиналните връзки са плътни образувания на съединителна тъкан, които свързват костните структури на гръбначния стълб и ограничават обхвата на движението в ставата. Заедно с костите и мускулите, лигаментите контролират движението на гръбначния стълб. Лигаментният апарат на гръбначния стълб включва: преден надлъжен лигамент, задна надлъжна лигамента и група от къси връзки (жълти лигаменти, супраспинален лигамент, супрана лигамент, нухален лигамент, между-напречен лигамент).
  • Алергичните лекарства само в САЩ прекарват повече от 500 милиона долара годишно. Все още ли вярвате, че ще се намери начин да се преодолее една алергия?
  • Синдром на кокигодиния.
  • Синдром на паравертебралния мускул.;Ключова роля играе задният комплекс: неговата цялост е необходимо условие за стабилност, а увреждането на задните и средните поддържащи структури се проявява с клинична нестабилност.Спинообразен процес СИннервацията на външните деления на фиброзния пръстен, задната надлъжна лигамента, периоста, капсулата на ставите, съдовете и мембраните на гръбначния мозък се извършва от синусо-вертебралния нерв (n. Sinuvertebralis), състоящ се от симпатични и соматични влакна. Храненето на диска при възрастен се осъществява чрез дифузия през хиалинови пластини.Анатомичният комплекс, състоящ се от един междинно гръбначен диск, два съседни прешлени със съответните стави и съединителен апарат на това ниво се нарича вертебрален двигателен сегмент (PDS).хематом8 800 500 47 37Предният надлъжен лигамент изпълнява функцията за ограничаване на прегъването на гръбначния стълб. Задният надлъжен лигамент предотвратява прекомерното огъване на гръбначния стълб. Късите връзки играят ролята на допълнителна подкрепа, намалявайки натоварването на мускулите и предотвратявайки прекомерното странично движение.
  • За да кажем дори най-кратките и най-прости думи, ще използваме 72 мускула.
  • Така, когато симетрията на активните сили е нарушена дори при нормални физиологични условия, се променя конфигурацията на гръбначния стълб. Благодарение на физиологичните криви гръбначният стълб може да издържи 18 пъти по-голямо аксиално натоварване, отколкото бетонната колона със същата дебелина. Това е възможно благодарение на факта, че при наличие на завои силата на натоварване се разпределя равномерно по цялата гръбнака.
  • Ограничаване на подвижността в двигателните сегменти на лумбалната и долната гръбнака на гръбначния стълб: в лумбалната флексия и долната гръдна - разширение:
  • Гръдна кифоза; максималната вдлъбнатост е на нивото на Th

  Важен стабилизиращ елемент са ставните торби, а анатомията на фугите също осигурява целостта на структурите.

  Изброените анатомични особености, както и сравнителни анатомични данни, позволяват да се вземе предвид междупрешленният диск като полу-став (Schmorl, 1932), докато пулпалното ядро, съдържащо синовиалната течност (Виноградова Т.П., 1951) се сравнява с кухината на ставата; гръбначният край, покрит с хиалинен хрущял, се оприличава на ставните краища, а влакнестият пръстен се разглежда като ставна капсула и лигаментна апаратура.

  Междупрешленният диск се състои от две хиалинови пластинки, в непосредствена близост до крайните плочи на телата на съседните прешлени, пулпното ядро ​​(nucleus pulposus) и фиброзния пръстен (annulus fibrosus).

  И тумори на мястото на разкъсване. Експертите със сигурност ще изяснят диагнозата и ще изключат фрактурата с помощта на рентгенови лъчи. След това се нуждаете от ултразвук на лигаментите, понякога - ЯМР.

  Гръбначния стълб - херния, фрактура, лечение

  Извивки на гръбначния стълб

  Лечение на наранявания на връзки без инжекции и лекарства!

  Структура на прешлените

  При рязко сгъване на тялото може да се повреди спиналната връзка. Тъй като връзките са много издръжливи в структурата, лигаментните връзки често се срещат на места, които са претърпели дегенеративен процес, преди това са били повредени или с вродени заболявания на съединителната тъкан. Има три степени на увреждане на сухожилията: отделяне или разкъсване на отделните лигаментни влакна, частично разкъсване на лигамента, пълно отделяне на лигамента от мястото на свързване.

  Според статистиката, в понеделник, рискът от наранявания на гърба се увеличава с 25%, а рискът от сърдечен удар - с 33%. Бъдете внимателни.

  Спинални връзки

  Гръбначният стълб също включва фиксираното му разделение, сакрума и бавно движещата се опашна кост.

  Интервертебрален диск

  Ограничена подвижност в сакроилиачната става;

  Интервертебрални стави

  Интервертебрални отвори

  Фугите са ориентирани във фронталната равнина, което ограничава сгъването-удължаване и страничните наклони; следователно, в областта на гръдния кош, субуляциите и дислокациите на ставите са изключително редки.

  Спинална херния

  Той е максимално и лесно осезаем;

  Спинална фрактура

  Пулпусното ядро, което е остатък от гръбначния мозък, съдържа:

  Като първа помощ при разкъсване на гръбначния мозък се прилага студено на мястото на нараняване.

  Вече помогнахме на много хора, ще ви помогнем и вие!

  Първият симптом на гръбначно-лигаментна травма е болката. Може да не е интензивен, да не променя активността на даден човек през деня или да е значителен при значително намаляване на активността. В зависимост от местоположението на болката може да се влоши чрез завъртане на главата, шията, торса или при движение на таза.

  При 5% от пациентите, антидепресантът Кломипрамин причинява оргазъм.

  Сакрумът и петият лумбален прешлен са в основата на целия гръбначен стълб, които осигуряват подкрепа за всички негови горни отдели и изпитват най-голямо напрежение.

  Синдром на надбъбречния мускул;

  ВНИМАНИЕ! Най-нестабилната област е зоната Th10-L1 поради относително стабилните гръдни и по-подвижни лумбални области.

  Всички видове движения (флексия-разширение, накланяне на дясно и ляво, въртеливо) и в най-голяма степен са характерни за шийните прешлени;

  - типична хидростатична система. Поради факта, че течностите са практически несвиваеми, всяко налягане, действащо върху ядрото, се преобразува равномерно във всички посоки. Влакнестият пръстен, чрез активиране на неговите влакна, държи сърцевината и абсорбира по-голямата част от енергията. Поради еластичните свойства на диска, треморите и треперенето, предавани към гръбначния стълб, гръбначния мозък и мозъка, са значително омекотени при движение, ходене, скачане и др.

  Интерстициално вещество хондрин;

  След преглед на точната диагноза, лекарят може да Ви предпише

  Клинични телефони в Москва

  Най-често срещаните екстензорни увреждания на шийните прешлени с нарастваща болка, ограничаване на подвижността в шията с невъзможност да се наклони главата в посока, обратна на засегнатата. В случай на травма на гръдната област пациентите отбелязват напрежението на мускулите на гърба, скованост. Болката не се появява веднага и се влошава от кашляне или кихане. Може да има отклонение на гръбначния стълб на дясно или ляво спрямо неговата ос с вдлъбнатост в посоката на нараняване. В случай на нараняване на лигаментния апарат на лумбалната и лумбосакралната част на гръбначния стълб, водещият симптом е болки в гърба, утежнени от движението. В допълнение, има здравина и облъчване на болка в бедрото или седалището на здравата или засегнатата страна. При тежко нараняване, всяко движение ще предизвика силна болка, а когато се опитате да вдигнете крака или да направите стъпка, може да получите сериозни разстройства.

  Известното лекарство "Виагра" първоначално е разработено за лечение на артериална хипертония.

  Образуването на гръбначния стълб и формирането на неговите физиологични и патологични завои са силно повлияни от позицията на IV и V лумбалните прешлени и сакрума, т.е. съотношението между сакралната и горната част на гръбначния стълб.

  Гръбначен стълб (описание) | Медицински портал MED365.ru

  Синдром на илео-лумбалния мускул 7

  В лумбалния отдел на гръбначния стълб, който подкрепя тежестта на лекуващия отдел:

  Гръбначни стави

  Първият и вторият корем на шийката на матката минават зад атланто-тилната и атланто-аксиалните стави, а в тези области няма интервертебрални дискове, тургорът на ядрото варира в значителни граници: при намаляване на натоварването той се повишава и обратно. Значителен натиск на ядрото може да се прецени от факта, че след като е бил в хоризонтално положение в продължение на няколко часа, изправянето на дисковете удължава гръбнака с повече от 2 см. Известно е също, че разликата във височината на човек през деня може да достигне 4 см.

  Малък брой хрущялни клетки и преплитащи се колагенови влакна, образуващи вид капсула и придаващи му еластичност.

  © MC "BRT". Всички права запазени. Всички права запазени © 2006-2016

  Интервертебрални дискове

  Увреждане на цервикалния лигамент

  74-годишният австралийски жител Джеймс Харисън стана кръводарител около 1000 пъти. Той има рядка кръвна група, чиито антитела помагат на новородени с тежка анемия да оцелеят. Така Австралия спаси около два милиона деца. Обикновено сакрумът по отношение на вертикалната ос на тялото е под ъгъл от 30 °. Изявеният наклон на таза причинява лумбалната лордоза, за да се поддържа баланс.

  2. С увеличаване на физиологичните завои в гръбначния стълб се развива гъвкав тип функционално увреждане, характеризиращо се с изправена "горда" походка на пациента и ограничаване на разширяването в лумбалния и шийния прешлен по време на проявата на клиничните прояви на заболяването. Тя включва:

  Интервертебрални стави

  Гръбначните тела широки, напречни и ставни процеси масивни;

  Увреждане на гръбначния мозък. Диагностика и лечение на увреждания на гръбначния лигамент.

  В шийката на гръбначния стълб дебелината на междупрешленните дискове е 1/4 от височината на съответния прешлен.

  Гръбначните тела в различни части на гръбначния стълб имат свои отличителни анатомични и функционални характеристики.

  ВНИМАНИЕ! В средата на пулпусното ядро ​​има кухина, чийто обем обикновено е 1-1,5 cm3.

  Симптоми на увреждане на гръбначния лигамент

  Разкъсването на гръбначния лигамент почти никога не се случва. Обикновено тази патология все още е свързана с наличието на наранявания, като навяхвания и фрактури. Механизмът на появата на пролука е подобен на начина, по който се случва разтягане. Мястото на локализация поради анатомичните особености на гръбначния стълб най-често се намира в шията и кръста.

  Това често се дължи на остро удължаване на врата и се нарича травма с камшичен удар. Такива увреждания могат да бъдат получени Нашите бъбреци са в състояние да изчистят три литра кръв за една минута, гръбначният стълб има огъване: лордоза - секции извити напред (цервикална, лумбална), кифоза - секции извити назад (гръдни, сакрални). в моторните сегменти на средно-шийните и шийните гръдни участъци на гръбначния стълб, лумбалната лордоза, която се формира от последния гръден кош и всички лумбални прешлени. Най-голямата кривина е разположена на нивото на тялото L, предната повърхност на телата на лумбалните прешлени е леко вдлъбната в сагиталната посока; тялото на L прешлен в предната част е малко по-високо, отколкото в гърба, което определя анатомично образуването на лумбалната лордоза. При условия на лордоза, оста на натоварване се измества назад. Това улеснява ротационните движения около вертикалната ос на тялото, шийката на гръбначния стълб е по-малко мощна и по-мобилна от лумбалната и обикновено е подложена на по-малко стрес. Въпреки това, натоварването на 1 см2 от цервикалния диск не е по-малко, но дори по-голямо от 1 см2 от лумбалния (Mathiash). В резултат на това дегенеративните лезии на шийните прешлени се появяват толкова често, колкото в лумбалната област. Съгласно функционалните задачи на опората, размерите на гръбначните тела постепенно се увеличават от цервикалната към лумбалната област, достигайки максималния размер в S прешлените;

  Използвани методи за лечение на увреждане на гръбначния лигамент

  Влакнестият пръстен на междупрешленния диск се състои от плътни връзки на съединителната тъкан, преплитащи се в различни посоки: хирургически Снопът е силен и плътен участък от съединителна тъкан, който спомага за ограничаване на амплитудата на движенията и за свързване на костите един с друг. В гръбначния стълб има няколко групи лигаменти, и на първо място е необходимо да се споменат предната надлъжна и задната надлъжна връзка (това са дълги образувания). Съществува и група от къси връзки, които включват жълти, междинни мехурчета, интердигитални, периостални и нухални връзки.

  Когато се гмуркате, в автомобилна катастрофа, докато правите акробатика, в битка и по други причини

  Цялостен подход към лечението на увреждане на гръбначния лигамент в клиниката на BiATI

  Човешките кости са четири пъти по-силни от бетона, а прешлените са костите, които образуват гръбначния стълб. Предната цилиндрична част на всеки прешлен се нарича тяло. Тялото на гръбначния стълб издържа на основния аксиален товар. Зад тялото е полу-пръстеновиден прешлен, който има няколко процеса. Тялото и гръбначният арк ограничават гръбначния отвор. Над всяко друго, отворите на всички прешлени образуват гръбначния канал. В гръбначния канал се намират гръбначния мозък, нервните корени, кръвоносните съдове, мастната тъкан, цервикалгия на мускулите на гърба, 4 напречни процеса на лумбалните прешлени обикновено са разположени фронтално; вентралните части на напречните процеси на лумбалните прешлени са недоразвити остатъци от съответните лумбални ребра, затова те се наричат ​​реберни процеси (processus costarii vertebrae lumbalis). В основата на процесите на ребра има по-малки инкрементални процеси (processus accessorius);

  R.Galli et al. (1995) показват, че лигаментният апарат осигурява много малка подвижност между гръбначните тела: хоризонталните измествания на съседните прешлени никога не превишават 3-5 мм, а ъгловият наклон е 11 °.

  Шийните прешлени, за разлика от тези, разположени по-долу, имат относително ниски елипсовидни тела;

  Централните снопчета на влакнестия пръстен са разположени свободно и постепенно преминават в капсулата на ядрото, докато периферните снопове плътно прилягат един към друг и са вградени в костния край. Задният полукръг на пръстена е по-слаб от предния, особено в лумбалния и шийния прешлен. Страничните и предните секции на междупрешленния диск леко излизат извън границите на костната тъкан, тъй като дискът е малко по-широк от телата на прилежащите прешлени.

  лечение. В първия случай е важно лицето да осигури почивка и също така да запази охлаждащия компрес за известно време (обикновено няколко часа) в зоната на повреда. В същото време, лекарят въвежда анестезия (тази процедура може да се повтори по-късно), и след като пациентът е поставен на твърда повърхност (поза може да варира в зависимост от мястото на нараняването). Всички товари трябва да бъдат намалени колкото е възможно повече. Върху засегнатата област се поставя превръзка под налягане, например корсет. Фитотерапията, интравенозното приложение на лекарства (обикновено аналгетици) и приемането на нестероидни противовъзпалителни лекарства също могат да бъдат включени в списъка с препоръки. Следват терапевтична физическа подготовка и някои други рехабилитационни мерки.

  Що се отнася до симптомите, те са както следва. Първо, това е така

  , Може да настъпи увреждане на сухожилията на гръдния кош

  В допълнение към хората, само едно живо същество на планетата Земя - кучета - страда от простатит. Това са наистина нашите най-верни приятели.

  От ръцете на всеки прешлен има 7 процеса: спинозен процес (неспарен) и сдвоени горните ставни, долни ставни и напречни процеси. Напречните и гръбните процеси осигуряват привързаност на сухожилията и мускулите, а ставни процеси участват в образуването на фасетните стави на гръбнака.

  Прекъсвания на гръбначния мозък

  В някои случаи синдромът на вътрешната елиминарна епикондилоза;

  Симптоми на разкъсване на лигамента на гръбначния мозък

  Ставните процеси на лумбалните прешлени изпъкват на видно място, а техните ставни повърхности са под ъгъл спрямо сагиталната равнина, а нестабилността на PDS трябва да се очаква, ако има разстояние повече от 3-5 мм между бодлите на съседните прешлени и когато ъгълът между телата на гръбнака е повече от 11 °. Телата на шийните прешлени са отделени един от друг с диск, не навсякъде. Тези удължени горни ръбове на гръбначните тела, наречени полулунни или закачени процеси (processus uncinatus), свързващи се с долните странични ъгли на телата на горните прешлени, образуват т.нар. Между processus uncinatus и фасетата на горния прешлен се наблюдава разкрита бълбукална цепка 2-4 mm;

  Преден надлъжен лигамент,

  Обикновено е необходима операция, само ако се открие болезнен синдром по време на значително необичайно физическо натоварване, както по време на повдигане.

  Има 4 извивки:

  Степени на патология

  В допълнение към телата и гръбначните арки, връзките участват в образуването на гръбначния канал. Важна роля играе задната надлъжна и жълта връзка. Задният надлъжен лигамент има появата на нишка, която свързва телата на всички прешлени отзад. Жълтият лигамент на гръбначния стълб свързва арките на съседните прешлени. Името му е получено от жълтия пигмент, съдържащ се в него. Ако междинните мозъчни дискове и ставите са повредени, тези връзки компенсират патологичната подвижност (нестабилност) на прешлените и настъпват хипертрофия на лигаментите. В резултат на този процес, луменът на гръбначния канал се намалява, след това дори малки хернии и костни израстъци изстискват гръбначния мозък, корените, ограничават подвижността в двигателните сегменти на гръбначния стълб, сакрокоциезната кифоза, спинозните процеси се сгъстяват и насочват зад хоризонтално ; има малък коничен мастоиден процес (processus mamillaris) на задния-латерален ръб на всеки по-висш шарнирен процес, в гръдната област, където обемът на гръбначните движения е сравнително малък, прешлените са по-високи и по-дебели от цервикалния. От Th, unkovertebral артикулирани повърхности са покрити със ставния хрущял, а извън ставата е заобиколен от капсула. В тази област, вертикалните влакна на фиброзния пръстен на страничната повърхност на диска се разминават и се движат в снопчета успоредно на дупката; в същото време, дискът не е непосредствено свързан с тази става, тъй като той се приближава към некристалната цепка на пукнатината, той постепенно изчезва, тъй като е периост, той е здраво прикрепен към тялото на гръбначния стълб и свободно се разпространява върху диска.

  Пълно разкъсване на сухожилието

  Диагностика и лечение на разкъсвания на спиналните връзки

  , Тя може да бъде както слаба, така и изразена, всичко зависи от степента на увреждане. Също така, в зависимост от местоположението на лезията, болката може да бъде локализирана на различни места (врата, долната част на гърба, тялото). Травма на лумбалната част на гръбначния стълб може да се случи цервикална и лумбална с изпъкнало напред, гръдна и тазова - гръб.

  Междупрешленният диск е плоска, закръглена форма, разположена между съседни прешлени. Структурата на междупрешленния диск е доста сложна. В центъра на диска има пулпусно ядро, което има еластични свойства и действа като амортисьор за вертикалното натоварване. Около пулпарното ядро ​​има многослоен влакнест пръстен, който държи пулсусното ядро ​​в центъра и също предотвратява изместването на прешлените. Междупрешленният диск на възрастен няма кръвоносни съдове, хрущялът му се захранва от дифузия на кислород и хранителни вещества от съдовете на гръбначните тела. Ето защо повечето лекарства не проникват в хрущяла на диска. Това усложнява лечението на гръбначния стълб при много заболявания.

  Синдром на лумбалната хиперлордоза Основните видове функционални нарушения в гръбначния стълб се развиват или според вида на гладкост на физиологичните криви, или според вида на тяхното повишаване (кифоза). Гръбначният стълб е единичен аксиален орган, разделянето му на различни анатомични деления е условно, поради което не може да има хиперлордоза, например в цервикалния гръбначен стълб с лордоза загладена в лумбалния отдел на гръбначния стълб и обратно. Въпреки това, в условията на деформация на гръбначния стълб, дегенеративни процеси, статични нарушения в този участък, най-честата е болният синдром, 5 анатомична характеристика на шийните прешлени е наличието на дупки в основата на напречните процеси, при които a. vertebralis;

  Задната надлъжна връзка. В този случай, хирургът зашива разкъсаните връзки. Ако областта на шията е повредена, то освен болка се усеща напрежението в мускулите и сковаността. Трудно е човек да наклони главата си настрани. В редки случаи се усеща гадене, повръщане и замаяност.

  Когато се опитвате да хванете тежък предмет, професионален спорт и много други